Skip to main content

Ny rapport evaluerer markedsudsættelsen af genanvendeligt erhvervsaffald

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2016 00:00 CET

Ny evalueringsrapport af affaldssektoren viser, at markedsudsættelsen endnu ikke er slået fuldt ud igennem. Rapporten evaluerer resultaterne af de to politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organisering af affaldssektoren og indeholder ingen konkrete anbefalinger. Rapporten skal drøftes i sektoren og skal senere udgøre en del af grundlaget for politiske drøftelser om rammerne for en bedre affaldssektor.

Deloitte og Incentive har gennemført den evaluering af affaldssektoren, som blev aftalt af partierne bag de politiske aftaler fra 2007 og 2011 om organiseringen af affaldssektoren. Rapporten konkluderer blandt andet, at de politiske aftaler om markedsudsættelse på flere punkter ikke kan siges at være fuldt udmøntet endnu. Effekterne af markedsudsættelsen er derfor på nuværende tidspunkt begrænsede. Det gælder de økonomiske effekter af markedsudsættelsen, ligesom miljøkvaliteten stort set er uændret, og der er endnu ikke opnået en mere effektiv administration og service.     

Evalueringen viser derudover en betydelig usikkerhed om reglerne og aktørernes roller. Der er meget varierende gebyrer på de opgaver, som kommunerne stadig må udføre, og der er betydelig usikkerhed om reglerne for beregning af gebyrerne. Her dokumenterer evalueringen, at halvdelen af erhvervsaffalds­administrationsgebyret går til at finansiere omkostninger ved opkrævningen.

Rapporten indeholder alene en kortlægning af implementeringen af de politiske aftaler og den effekt, aftalerne har haft på markedet. Rapporten indeholder ingen konkrete anbefalinger.

Den videre proces

Det er hensigten, at alle aktørerne i sektoren skal have mulighed for at gøre sig bekendt med indholdet af evalueringen. Dakofa arrangerer en konference om rapportens indhold i København den 7. marts og i Århus den 9. marts 2016. Yderligere oplysninger kan findes på Dakofas hjemmeside https://dakofa.dk/.

Herefter vil rapporten udgøre en del af grundlaget for politiske drøftelser om rammerne for en bedre affaldssektor.

Baggrund:

V, K, DF, RV, S og SF indgik den 21. juni 2007 en politisk aftale om organisering af affaldssektoren, der konkurrenceudsatte det genanvendelige erhvervsaffald. Aftalen blev den 1. juli 2011 suppleret af en korrigerende aftale om virksomhedernes brug af genbrugspladserne. Det fremgår af begge aftaler, at de skal evalueres efter 2-3 år, det vil sige 2013-2015. Det er medio 2014 aftalt med forligskredsen bag aftalerne, at der skal ske en samlet evaluering af de to aftaler i 2015.

Følgende interessenter har været inddraget i forbindelse med evalueringen: Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA), Dansk Affaldsforening (DAF), Dansk Byggeri (DB), Dansk Erhverv (DE), Dansk Industri (DI), Dansk Transport og Logistik (DTL), Genindvindings-industrien (GI), Håndværksrådet (HVR), Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) og KL.

 Deloitte og Incentive' rapport: "Evaluering af de politiske aftaler om organisering af affaldssektoren"