Skip to main content

Seminar om BR15

Pressemeddelelse   •   Sep 04, 2014 02:00 CEST

Energistyrelsen inviterer til seminar om bygningsreglement 2015 (BR15)

Energistyrelsen er i efteråret 2014 i gang med at opdatere bygningsreglementet, primært med nye energikrav. I den forbindelse inviteres hermed til seminar om de forventede, kommende ændringer tirsdag d. 16. september 2014 kl. 13.30 til 16.00 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, i kantinen.

I forbindelse med implementering af strategi for energirenovering af bygninger er en generel opdatering og justering af bygningsreglementets energikrav en stor og central opgave. En større del af arbejdet er forberedelse af ikrafttræden af den nuværende frivillige lavenergiklasse 2015, således at den kan træde i kraft som minimumskrav inden udgangen af 2015.

De største temaer i arbejdet er:

 • Energirammen i lavenergiklasse 2015 gøres til minimumskrav.
 • Der indføres en energiramme for eksisterende byggeri, som kan benyttes i stedet for visse komponentkrav.
 • Opgradering af komponentkrav til vinduer, samt krav til vinduer efter 2020.
 • Justering af visse komponentkrav.

Program tirsdag d. 16. september:

 • Velkomst, ved kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen
 •  Proces for BR15, Niels Varming, Energistyrelsen
 • Planlagte ændringer, Niels Varming, Energistyrelsen
 • Evaluering af lavenergiklasserne, Henrik Nellemose Knudsen, SBi
 • Energirammer for eksisterende bygninger, Jesper Kragh, SBi
 • Økonomiske analyser, Søren Aggerholm, SBi
 • Diskussion og afrunding, Henrik Andersen, Energistyrelsen

Tilmelding senest d. 12. september 2014. Det er gratis at deltage.

Niels Bruus Varming
Specialkonsulent
Tlf.: 33 92 66 82
nbv@ens.dk