Skip to main content

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Pressemeddelelse   •   Jul 29, 2013 16:40 CEST

Efter en historisk hård nedtur for virksomhederne i den danske byggesektor er der nu fremgang at spore. De første 7.500 2012-regnskaber fra sektoren viser en indtægtsfremgang på næsten 130 procent sammenlignet med 2011, og dermed har indtjeningskraften ikke være større siden 2009.

Det er resultatet af de foreløbige 2012-regnskaber, som landets byggevirksomheder har afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På baggrund af data fra Krak Markedsdata og Proff.dk har Spar Nord analyseret alle regnskaber med minimum fem års historik, og resultaterne er ifølge cheføkonom i Spar Nord opløftende.

- Regnskaberne for 2012 giver bestemt grund til optimisme, for tallene ser jo markant bedre ud end for bare et år siden, konstaterer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Og selv om der er tale om en foreløbig analyse, så er en betydelig del af byggesektoren repræsenteret.

- Vores data omfatter lige nu 2012-regnskaber fra flere end 7.500 byggevirksomheder, og det svarer til omkring en tredjedel af de regnskabspligtige danske byggevirksomheder, siger Peter Rald, Head of Business to Business and Content hos Eniro Danmark.

Han tilføjer, at analysen opdateres senere på året i form af et samlet erhvervsindeks, som omfatter hele den danske byggesektor samt en række andre sektorer.

Mellemstore laver igen overskud
Analysen viser også, at det er de mellemstore byggevirksomheder med mellem 50 og 250 ansatte, der er lykkes bedst med at øge indtjeningen.

- De mellemstore byggevirksomheder i analysen har det seneste år vendt et underskud på mere end 500 millioner kroner i 2011 til et overskud på godt 400 millioner kroner i 2012. Så det er ubetinget her, der er den mest markante fremgang at spore, uddyber Jens Nyholm og fortsætter:

- Dernæst følger de små virksomheder med under 50 ansatte, som præsterer en indtjeningsfremgang på knap 30 procent.

Noget dårligere er det imidlertid gået for de største byggevirksomheder med mere end 250 ansatte. I 2011 landede denne gruppe et samlet underskud på godt 300 millioner kroner, og det voksede i 2012 til godt 585 millioner kroner.

Lang vej til 2008-niveau
Den samlede indtjeningsfremgang i 2012 til trods ligger sektoren stadig et stykke under indtjeningen i 2008. I 2012 tjente de 7.500 undersøgte byggevirksomheder nemlig samlet set knap 60 procent mindre, end de gjorde i 2008.

Også udviklingen i egenkapitalen er analyseret, og her lyder den samlede stigning på godt 2 procent fra 2011 til 2012. Derimod ligger den totale egenkapital knap 6 procent under 2008-niveauet, og det er primært de største virksomheder, der har tæret på egenkapitalen.

- De største byggevirksomheder har siden 2008 mistet næsten 30 procent af egenkapitalen, mens de mindste virksomheder i samme periode rent faktisk har øget egenkapitalen med næsten 2 procent. Det er selvfølgelig en beskeden fremgang, men ikke mindst set i lyset af byggesektorens historiske nedtur og de fortsat meget udfordrende konjunkturer, så er det positivt, pointerer Jens Nyholm.  

De største øger gearing
Den nye analyse viser også, at byggevirksomhedernes samlede balance fortsætter med at vokse for tredje år i træk, og samtidig har de største virksomheder øget gearingen, idet balancen for denne gruppe fylder mere i forhold til egenkapitalen. For de største af de undersøgte virksomheder er balancen nu i gennemsnit 4,7 gange større end egenkapitalen.

- Med undtagelse af de store byggevirksomheder vidner de foreløbige 2012-regnskaber om en betydelig forbedring i virksomhedernes økonomi. Og regnskaberne tyder også på, at mange af de tilbageværende virksomheder i dag er blevet bedre til at matche deres forretning med den lavkonjunktur, som vi desværre stadig sidder fast i, lyder det fra Jens Nyholm.

Han tilføjer, at gruppen af de største byggevirksomheder med over 250 ansatte ikke er talstærkt repræsenteret i Danmark, hvorfor en enkelt virksomhed i denne gruppe kan have relativ stor indflydelse på resultatet for gruppen af de største virksomheder som helhed. 


Om Spar Nord
Med næsten 325.000 kunder, cirka 1.600 medarbejdere og 90 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2012 med et overskud før skat på 290 millioner kroner.

Spar Nord ejes af flere end 125.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk

Om Proff.dk og Krak Markedsdata
Proff er Danmarks markedsplads for business-to-business-samhandel. Proff er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med mange nyttige data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis.

Krak Markedsdata er en førende online-erhvervsdatabase med informationer om flere end 700.000 danske virksomheder. Et effektivt værktøj til segmentering, analyse, dataovervågning og emnegenerering.

Proff og Krak Markedsdata udgives af Eniro Danmark A/S.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy