Skip to main content

Færre virksomheder har overskud trods dansk økonomi i fremgang

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2017 07:00 CEST

En ny analyse af regnskabsdata for over 65.000 danske virksomheder viser, at det stadig går godt i et stort flertal af danske firmaer. Analysen er foretaget af Spar Nord på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk og omhandler regnskabsdata for de 65.315 virksomheder, der foreløbig har rapporteret regnskab for 2016 til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Analysen dækker 43 procent af de virksomheder, der lever op til kravet om mindst 5 års drift, og dermed har vi et ret godt billede af, hvordan det danske erhvervsliv samlet set har klaret sig igennem det seneste regnskabsår. Billedet er overordnet positivt, med overskud i 71 procent af de analyserede virksomheder, men på alle tre parametre i analysen er tallene umiddelbart dårligere end i de foregående år. Det tyder på ændrede prioriteringer hos virksomhederne, siger kommunikationschef Kristoffer Apollo fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Virksomhedernes medvind er ikke overraskende, idet dansk økonomi er vokset støt siden 2013, om end i moderat tempo. Men fremgangen er solid og ser ikke ud til at slutte foreløbig. Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm påpeger, at dansk økonomi understøttes af det globale synkrone opsving, hvilket har fået ham til at opjustere forventningerne til dansk BNP-vækst i 2017 fra 1,7 til 1,9 procent. Nationalbanken viste i en nylig prognose en tilsvarende optimisme med en forventning om, at Danmark er på vej ind i en højkonjunktur. Og tillidsindikatorer for både industri og forbrugere er i løbet af 1. kvartal 2017 steget – hvilket også gælder indikatorer for små og mellemstore virksomheder. Fremgang her har stor betydning for udviklingen i beskæftigelsen.

Positiv forklaring på de færre overskud
På den baggrund forekommer tallene i Spar Nords analyse af virksomhedsregnskaberne i 2016 umiddelbart lidt mystiske.

For det første er andelen af virksomheder med overskud steget hvert år siden 2012, men ifølge de seneste tal falder andelen i 2016 til et niveau på godt 71 procent – lige under niveauet i 2013.

For det andet har andelen af virksomheder med fremgang i resultatet før skat været faldende siden 2013 - og under halvdelen af virksomhederne i analysen oplevede resultatfremgang i 2016.

For det tredje var 2016 også et år, hvor andelen af virksomheder med fremgang i egenkapitalen faldt næsten 3 procentpoint og dermed nåede ned på niveauet fra 2012 efter stigninger i 2014 og 2015.

- Analysens resultater kan umiddelbart virke overraskende. Men modsat skal resultatet også ses som et spejlbillede af, at mange virksomheder gennem de seneste 3-4 år har oplevet en fremgang i indtjeningen, der primært har været båret af stigende omsætning på et lavt omkostnings-/investeringsniveau, siger Søren V. Pedersen, statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Beierholm, og fortsætter:

- De seneste års stigende indtjening har derfor – generelt set - medført en stigende optimisme i virksomhederne. Dette positive syn på fremtiden har hos mange medført øgede ansættelser og investeringer. Samtidig med dette kan der – særligt i visse brancher – ses et øget prispres fra kunderne i kombination med et øget lønpres fra personalet.

Virksomheder investerer i øget kapacitet
Cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, mener heller ikke, at historien bag tallene er i modstrid med de overordnede tendenser i dansk økonomi. Han peger på, at i årene op til finanskrisen investerede mange virksomheder ganske kraftigt, og det betød, at da kriseårene kom, havde mange rigelig kapacitet, som ikke blev udnyttet fuldt ud.

- Men siden 2013 har vi haft et opsving, der ganske vist var svagt i starten, men som igennem 2016 har set stadig mere robust ud. Man har altså i 2013, 2014 og 2015 oplevet stigende omsætning og kapacitetsudnyttelse – og toplinjevæksten har gået uhindret ned på bundlinjen og kunnet aflejre sig i egenkapitalen. Når så færre virksomheder oplever fremgang i egenkapitalen i 2016, så er det nærliggende at tolke det som udtryk for, at man har været nødt til at øge kapaciteten for at følge med i ordrer og produktion - både i størrelsen af produktionsapparatet og antallet af ansatte. Og det koster penge, siger Jens Nyholm.

Han tilføjer, at en anden forklaring på den svagere udvikling i egenkapitalen kan være, at virksomhedsejerne nu har genopbygget den egenkapital, der blev udhulet under krisen. Derfor nedprioriterer de at opbygge mere egenkapital og fokuserer i stedet på organisk vækst og anser i øvrigt også situationen for så positiv, at de trækker flere penge ud af virksomheden.

- Med hensyn til fremtiden så vil jeg tro, at "toplinjen" vil fortsætte med at vokse i 2017, men at virksomhederne samtidig også vil ansætte flere og investere mere, og det vil trække nedad på "bundlinjen". Investeringsaktiviteten vil fortsætte opad, og det samme vil lønningerne i takt med, at arbejdsmarkedet bliver mere presset. Det kunne åbne op for en stabilisering af nøgletallene således, at antallet af virksomheder med overskud stabiliseres - men med stigende omkostninger til løn og stigende investeringsaktivitet kunne man forstille sig, at antallet af virksomheder med resultatfremgang vil ligge uforandret eller lavere, slutter Jens Nyholm.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057, jny@sparnord.dk
Statsautoriseret revisor Søren V. Pedersen, Beierholm, 9634 7825, svp@beierholm.dk
Presse & Content Manager Flemming Østergaard, Spar Nord, 2527 6957, flo@sparnord.dk
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark, 2790 3102, kristoffer.apollo@eniro.com

Om Regnskabsanalysen 2017
På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat, egenkapital og balance, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.

Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden fra januar til december 2016. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring.

Om Spar Nord
Med 400.000 kunder, 1.528 medarbejdere og 56 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk

Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsværktøj med fokus på business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med nøgletal og data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis.

Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.

For yderligere information se www.proff.dk

Vedhæftede filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.