Skip to main content

Regnskabsanalyse: Byggevirksomheder fortsætter fremgang

Pressemeddelelse   •   Jun 09, 2017 07:00 CEST

En ny analyse af de første 2016-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en fortsat bred fremgang i branchen.

Spar Nord står bag analysen og har på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk set på udviklingen i de 4.993 regnskaber, som landets byggevirksomheder indtil videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift.

- Med 47 procent af de kvalificerede regnskaber i hus har vi et godt grundlag for at analysere på sektoren. På baggrund af tallene kan vi konkludere, at de seneste års fremgang fortsætter med endnu et positivt år for byggebranchen. Dog kan de resterende regnskaber naturligvis gemme på overraskelser, som vil påvirke det endelige resultat for branchen, siger kommunikationschef Kristoffer Apollo fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.

Godt 73 procent af de analyserede virksomheder kan fremvise sorte tal på bundlinjen i 2016 før skat, og det er den højeste andel, siden Proff.dk og Spar Nord startede med regnskabsanalysen i 2010, hvor blot 58 procent af byggevirksomhederne havde overskud.

Andelen af de 4.993 virksomheder, der formåede at øge indtjeningen sidste år, ligger på knap 54 procent, hvilket er næsten 3 procentpoint højere end i 2015. Godt 61 procent af virksomhederne har haft en fremgang i egenkapitalen i 2016, hvilket er godt 1 procentpoint højere end året før.

2017 bliver endnu et godt år for byggeriet
Cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, påpeger, at 2016 overordnet set var endnu et godt år for byggeriet - drevet af en stigning, der ifølge Danmarks Statistik var på 11 procent i boligbyggeriet og 3,3 procent i øvrige bygge/anlæg.

- Denne fremgang har aflejret sig i byggesektorens nøgletal, der viser fremgang i alle tre parametre for henholdsvis andelen af virksomheder med stigende overskud, resultatfremgang og egenkapitalfremgang. Opgangen i byggebranchen har stået på siden 2013 – men 2016 fremstår som det bedste år siden da, siger Jens Nyholm.

Han forventer, at 2017 også bliver et godt år i byggeriet med faldende arbejdsløshed og rekordlave renter.

- Hertil kommer, at virksomhedernes investeringsaktivitet forventes at stige yderligere og trække erhvervsinvesteringer med sig. Udfordringen kommer derimod fra en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft og stigende omkostninger – herunder stigende lønninger – der kan udfordre den positive udvikling i resultatet, siger Jens Nyholm.

Fremgang i byggeri skaber jobs i andre brancher
I erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri er cheføkonom Bo Sandberg optimistisk på bygge- og anlægsbranchens vegne:

- Byggeriet har endegyldigt lagt krisen bag sig og er nu en af de brancher, som bidrager mest til opsvinget i dansk økonomi. Der er fremgang i både beskæftigelse, omsætning og investeringer. Derfor er det heller ingen overraskelse, at de foreløbige regnskabstal for byggeriet i 2016 er bedre end gennemsnittet i erhvervslivet, siger Bo Sandberg.

- I øjeblikket er det især det stærkt tiltrængte nybyggeri af boliger, der driver bygge- og anlægsbranchen fremad, og de positive effekter spreder sig til andre brancher. For hver gang der skabes 1.000 nye job i bygge- og anlæg, skabes der som afledt effekt omkring 530 nye job i andre brancher som transport, handel, industri, arkitekt-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed m.v., siger Bo Sandberg, der forventer fortsat fremgang i byggesektorens omsætning og beskæftigelse i 2017 og 2018.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst:
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057, jny@sparnord.dk
Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Tlf. 28503819, bsa@danskbyggeri.dk
Presse & Content Manager Flemming Østergaard, Spar Nord. Tlf. 2527 6957, flo@sparnord.dk
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102, kristoffer.apollo@eniro.com

Om Regnskabsanalysen 2017
På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes udvikling i resultat før skat, egenkapital og balance, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i regnskaberne.

Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har rapporteret i perioden fra januar til december 2016. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring.

Om Spar Nord
Med 400.000 kunder, 1.528 medarbejdere og 56 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk

Om Proff.dk
Proff.dk er et unikt valideringsværktøj med fokus på business-to-business-samhandel. Proff.dk er stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med nøgletal og data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis.

Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.

For yderligere information se www.proff.dk

Vedhæftede filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.