Skip to main content

Kurs mod et mere effektivt fjernvarmesystem

Pressemeddelelse   •   Mar 26, 2019 13:47 CET

TREFOR Varme er et af fjernvarmeselskaberne, der har engageret sig i et banebrydende innovationsprojekt, som støttes med 25 mio. kr. fra Innovationsfonden

Flere betydende danske fjernvarmeselskaber har engageret sig i et banebrydende innovationsprojekt, med det formål at udvikle et endnu mere effektivt, grønt og konkurrencedygtigt energi- og fjernvarmesystem ved hjælp af aktiv brug af data.

Målet er at udvikle intelligente softwareløsninger, der dels kan gøre dansk fjernvarme mere effektiv, og dels åbne døre for fjernvarmeindustrien på betydende eksportmarkeder.

Udviklingsprojektet, der har fået navnet HEAT 4.0, løber over tre år og har et budget på 36 mio. kr. Innovationsfonden støtter projektet med 25 mio. kr.

Deltagerkredsen består ud over flere af landets førende fjernvarmeselskaber af industrivirksomheder i branchen, softwareudviklere, universiteter, rådgivere og interesseorganisationer. I Trekantområdet deltager TREFOR Varme A/S, et datterselskab i EWII Koncernen.

”HEAT 4.0 projektet er særligt interessant, fordi det har fokus på at få forskellige datasystemer til at tale sammen på en nem, enkel og sikker måde,” siger Helge Schlott Hansen, varmeforsyningschef i TREFOR Varme.

Fem datadrevne spor

HEAT 4.0 tager afsæt i fem datadrevne optimeringsspor, hvor der skal udvikles nye softwaresystemer og sættes nye standarder, som vil effektivisere dansk fjernvarme og bidrage til at positionere dansk fjernvarmeindustri.

I HEAT 4.0 vil der blive udviklet indenfor områderne:

  • Effektivisering, med fokus på nedbringelse af ledningstab
  • Effektiv udnyttelse af varmeenergi i bygninger, med fokus på nedbringelse af fremløbs- og returtemperatur.
  • Lækagesøgning, hvor koordinater, procesdata og eksisterende optimerings algoritmer kombineres for at detektere unormale forhold – eksempelvis utætheder
  • Varmeproduktion og produktionsplanlægning med fokus på udnyttelse af de muligheder reducerede fremløbs- og returtemperaturer giver
  • Plug and play software, med fokus på udvikling af en cloud baseret algoritme som enkelt og sikkert muliggør massiv dataudveksling mellem forskellige it-systemer.

Med alle fem spor succesfuldt i mål, er der potentiale for at reducere omkostninger, miljøbelastning og varmepris – til gavn for kunder og miljø.

”Effektiviseringspotentialet for TREFOR Varme vurderes at vil ligge i størrelsesorden 2-4% ”, som for den enkelte fjernvarmekunde vil betyde lavere varmepris, højere forsyningssikkerhed og mindre miljøbelastning,” siger varmeforsyningschef Helge Schlott Hansen, TREFOR Varme.

Fakta

64% af alle boliger i Danmark opvarmes med fjernvarme, og samlet set er der flere end 400 fjernvarmeværker i Danmark med et samlet fjernvarmenet på mere end 50.000 km - og flere end 1.700.000 kunder tilsluttet.

EWII Koncernen er med afsæt i Trekantområdet leverandør af el, vand, varme og fiber. Vi sikrer livets selvfølgeligheder med høj forsyningssikkerhed, og vi vægter, at det skal være nemt at være kunde hos os.

Vi sælger el og energirådgivning til kunder over hele landet. Varme, vand og fiber sælger vi i Trekantområdet.

Vi er med til at forme fremtiden for energibranchen, og spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens intelligente løsninger og fleksible energisystemer for at sikre en optimal udnyttelse af de grønne teknologier. Vi bygger fremtidens fibersamfund og udvikler løsninger til fremme heraf. Vi investerer ansvarligt og fremsynet i udviklingen af vores fælles samfund.

EWII er en af Trekantområdets største private arbejdspladser med mere end 450 medarbejdere.

Vedhæftede filer

PDF-dokument