Skip to main content

Et skridt frem, men efter to skridt tilbage

Pressemeddelelse   •   Okt 04, 2016 07:00 CEST

V-regeringen lancerede sit forslag til finanslov for 2017 under overskrifter om flere penge til udvikling og til humanitær bistand. En ny analyse afdækker, at de glade budskaber ikke fortæller hele historien.

Det er korrekt, at Venstre-regeringens forslag til finanslov for 2017 lægger op til, at Danmark skal bruge flere penge på egentlig udviklingsbistand i 2017 end i 2016. Men det skyldes alene, at antallet af asylansøgere i Danmark ser ud til at falde dramatisk næste år, så der skal bruges færre penge til flygtningemodtagelse. Men da regeringen samtidig lægger op til, at en endnu større del af udgifterne til at modtage flygtninge i Danmark skal finansieres af udviklingsbistanden, bliver Danmark også i 2017 den suverænt største modtager af dansk udviklingsbistand og står til at modtage næsten lige så meget som hele Afrika syd for Sahara tilsammen.

Det viser en ny, uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017 og dansk udviklingsbistand. Analysen er gennemført, fordi det de seneste år er blevet sværere og sværere at gennemskue, hvad der rent faktisk sker med dansk udviklingsbistand i takt med, at de indviklede opgørelsesmetoder for bistanden ændres, og regeringens entydige fokus på de positive budskaber øges.

Danmarks omdømme på spil

I sommer konkluderede OECD DAC i sin gennemgang af det danske udviklingssamarbejde, at de voldsomme besparelser på udviklingsbistanden kombineret med Danmarks massive brug af bistanden til at modtage flygtninge truer det enestående, internationale omdømme, Danmark har opbygget gennem årtier.

Analysen anerkender, at regeringen vil skærpe den danske indsats på nogle områder, men dokumenterer også konsekvenserne af, at Venstre vil fastholde den samlede danske udviklingsbistand inden for en ramme, der er på sit laveste niveau i næsten 40 år, 0,7 pct. af den danske bruttonationalindkomst (BNI).

Det går hårdt ud over flere af de områder, hvor Danmark tidligere har markeret sig stærkt, som også OECD DAC fremhævede: Fattigdomsorienteringen, den multilaterale bistand, klimaet. Noget af det, der rammes allerhårdest – trods Venstres løfter om det modsatte – er dansk bistand til Afrika. Den er allerede næsten halveret fra 2011 til 2015, og faldet vil fortsætte de næste fem år, hvis forslaget til finanslov vedtages, som det ligger nu.

”Et skridt frem efter to skridt tilbage – en uafhængig analyse af finanslovsforslaget for 2017” udgives af Timbuktu Fonden og er skrevet af freelancejournalist Jesper Heldgaard, der i mere end 20 år har dækket udviklingssamarbejde. Den følger op på rapporten fra april, 2016: ”Engang verdens bedste”.

Analysen er vedhæftet denne PM.

Trykt version kan rekvireres ved henvendelse til Anni Skov via as@timbuktufonden.dk eller 22 41 98 20.

Yderligere oplysninger:

Jesper Heldgaard, 20 43 58 18, jheldgaard@gmail.com

Thomas Ravn-Pedersen, formand for Timbuktu Fonden, 29 41 46 03

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

Vedhæftede filer

Word-dokument