Skip to main content

Folkekirkens Nødhjælp klar til at holde øje med ny dansk landbrugsfond

Pressemeddelelse   •   Jan 08, 2016 07:00 CET

I dag lancerer udenrigsminister Kristian Jensen ’Danish Agribusiness Fund’, en landbrugsinvesteringsfond, der har til formål at investere i landbrugs- og fødevareprojekter i udviklingslande på markedsvilkår.

Kristian Jensen lancerer fonden sammen med pensionskasserne PKA og PensionDanmark, der – sammen med Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) – skyder penge i fonden.

I Folkekirkens Nødhjælp er der glæde over, at Danmark med den nye fond vil investere i bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion. Der er i høj grad brug for at fremme teknologi for at sikre et større udbytte af de afgrøder, fattige småbønder dyrker i udviklingslandene.

Men for at det kan lykkes, skal der investeres på den rigtige måde. Folkekirkens Nødhjælp og andre danske civilsamfundsorganisationer kom i 2014 med en række anbefalinger til Udenrigsministeriet og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) for at sikre, at de fattigste ikke kommer til at betale prisen for danske investeringer.
Anbefalingerne er vedhæftet.

En stor fare ved udenlandske investeringer er risikoen for jordtyveri og land grabbing. Når Danmark investerer i fx afrikansk landbrug, er det vigtigt at sikre

  • at fattige og sårbare gruppers ret til den jord, de dyrker, respekteres
  • at den lokale landbrugsproduktion styrkes
  • og at lokalbefolkningen inddrages i beslutningsprocesserne.

I anbefalingerne opfordrede Folkekirkens Nødhjælp og andre organisationer Danmark til at integrere internationale retningslinjer, fx FAO’s frivillige retningslinjer til håndtering af jordopkøb og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, som et minimumsprincip, der skal lægges til grund for fondens investeringer i landbrug og jord.

Folkekirkens Nødhjælp er positive over, at anbefalingerne og dialogen har gjort beslutningstagerne mere opmærksomme på de risici, der er forbundet med danske landbrugsinvesteringer i verdens fattige lande. Fondens mandatnævner nu eksplicit risikoen for jordtyveri og introducerer en række forbehold, som fonden skal leve op til for at undgå brud på menneskerettighederne.

Men det er endnu uklart, om den nye fond lever fuldt op til de internationale retningslinjer. Det vil vise sig i praksis, om fonden lever op til forventningerne om at fremme ansvarlige landbrugsinvesteringer, der også gavner verdens fattige.

”Vi ser frem til en fortsat konstruktiv dialog om fonden, og vi vil interesseret følge med i både fondens udvikling og hvordan den overholder de internationale standarder. Målet er, at fonden både skal være kommercielt bæredygtig og samtidig skabe en positiv udvikling lokalt. Det er vigtigt, for der er brug for ansvarlige investeringer til at fremme bæredygtig udvikling i verdens fattige lande,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Dokumentation: Jordtyveri i Cambodja
Det er nødvendigt at sikre, at handelsinteresser ikke får negative konsekvenser for de fattige – som det for eksempel er sket i Cambodja, hvor Folkekirkens Nødhjælp har dokumenteret, hvordan EU's handelsaftale (Everything But Arms) aktivt støtter ulovligt opkøb af småbønders jord, også kendt som jordtyveri.
Læs: Cambodja til salg

Foto:
En soldrevet vandpumpe gør indbyggerne i landsbyen Nsanje i Malawi i stand til at dyrke mange forskellige grøntsager og høste flere gange om året. Der er ikke længere lange sult-perioder, og takket være mere varieret kost er både børn og voksne blevet mere aktive og er sjældnere syge.
Fotograf: Carl Gustav Lorentzen

Baggrund
Udenrigsminister Kristian Jensen lancerer i dag Danish Agribusiness Fund (DAF) - en landbrugsinvesteringsfond, der har til formål at investere i landbrugs- og fødevareprojekter i udviklingslande på kommerciel basis. Lanceringen finder sted hos Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) i København, hvor Udenrigsministeren vil være til stede sammen med repræsentanter for de deltagende pensionskasser (PKA og PensionDanmark), erhvervsorganisationer, og danske projektvirksomheder.

Fonden er finansieret af danske bistandsmidler (i alt 89 millioner kroner) samt investeringer fra danske pensionskasser og IFU på i alt 700 millioner kroner. Fonden stiller krav om involvering af danske erhvervsinteresser, samtidig med at projekterne skal bidrage til positiv udvikling i både lav- og mellemindkomstlande. Fonden administreres af IFU.

Folkekirkens Nødhjælp styrker verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv. Vi redder liv, opbygger robuste samfund og bekæmper ekstrem ulighed.

Vi arbejder i 26 lande, har 215 medarbejdere rundt om i verden og 154 i Danmark. Flere end 25.000 frivillige støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde.