Skip to main content

Omskæring: Én pige hvert 15. sekund

Pressemeddelelse   •   Maj 16, 2016 05:22 CEST

Rukiya Haji Mohammed, 67, har omskåret flere piger. Men i dag kunne hun ikke drømme om at udføre den farlige handling. For tre år siden blev hun en del af Folkekirkens Nødhjælps projekt mod omskæring i Etiopien.

To millioner piger og unge kvinder bliver hvert år omskåret. Det svarer til én pige hvert 15. sekund. Folkekirkens Nødhjælp opfordrer Women Deliver-deltagerne til at tage debatten op.

Chok, kroniske smerter, voldsomme fødselskomplikationer og i værste fald døden. Kvindelig omskæring er både en grov og invaliderende krænkelse af piger og unge kvinder.

I denne uge er København værtsby for Women Deliver, en international konference med fokus på kvinder og pigers sundhed og rettigheder.

I den anledning stiller Folkekirkens Nødhjælp skarpt på opskæring af piger og unge kvinder – en farlig proces, der dagligt invaliderer piger og i værste tilfælde slår dem ihjel.

”Folkekirkens Nødhjælp arbejder aktivt i alt vores arbejde på at fremme ligestilling, og et af de mere voldsomme udtryk for den fortsatte ulighed er kvindelig omskæring. Det er både stærkt undertrykkende og er med til at udsætte piger og kvinder for store lidelser. Det burde være afskaffet for længst, men der er stadig to millioner piger verden over, der hvert år bliver omskåret. Det svarer til en pige hvert 15. sekund, ” siger Elsebeth Gravgaard, rådgiver i kvinderettigheder for Folkekirkens Nødhjælp.

Selv om der er sket store fremskridt på ligestillingsområdet i en række lande, er der stadig langt igen. UN Women har beregnet, at med det nuværende tempo vil det tage 118 år før fuld ligestilling er opnået. Derfor er der brug for, vi sætter tempoet op, fastslår Elsebeth Gravgaard:

”Omskæring af piger og unge kvinder er forbudt i de fleste lande, men det foregår fortsat, da det bunder i dybt rodfæstede normer og kræver en flerstrenget indsats, hvor både myndigheder, sundhedspersonale, religiøse og kulturelle ledere, og ikke mindst de unge kvinder og piger det handler om, aktivt bliver inddraget. ”

Folkekirkens Nødhjælp arbejder sammen med partnere i kampen mod kvindelig omskæring og har opnået gode resultater. For eksempel har et projekt i Etiopien opnået et næsten totalt stop for børneægteskaber, kvindelig omskæring og kønsbaseret vold.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper omskæring ved at:

  • Styrke piger og kvinder ved at lave kvindenetværk og selvhjælpsgrupper
  • Undervise og lave oplysningsarbejde på de lokale skoler
  • Hjælpe piger og kvinder til at blive økonomisk uafhængige, så de kan modstå presset fra familie og omverden til omskæring
  • Efteruddanne de kvinder, der lever af at omskære, så de kan få et andet indtægtsgrundlag
  • Træne og påvirke lokalsamfund, religiøse ledere samt politi og sundhedspersonale om farerne ved omskæring

For yderligere information kontakt:

Elsebeth Gravgaard, rådgiver i kvinderettigheder for Folkekirkens Nødhjælp, mobil: 25 50 21 12

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd.

Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.