Skip to main content

Ekspertgruppe skal inspirere Forenede Care

Nyhed   •   Apr 27, 2016 08:30 CEST

Det er en gruppe personer med mange års erfaring fra branchen, som fremover skal mødes for at komme med forslag til at styrke udviklingen og kvaliteten i virksomheden Forenede Care, der gør sig i pleje om omsorg. Inspirationen til gruppen er hentet i Sverige. 

Inspirationen til den nye ekspertgruppe er såmænd hentet fra egne rækker:
I skrivende stund driver Forenede Care tre plejecentre og to hjemmeplejegrupper i Danmark og har en klar vision om at være den førende private virksomhed inden for pleje og omsorg af landets ældre medborgere. Ligesom virksomheden også har et erkæret mål om at udvide sin kundekreds med flere plejecentre og andre forretningsområder. Søsterselskabet Förenade Care har som privat leverandør været engageret i pleje og omsorg i årtier og driver i dag over 60 plejecentre over hele Sverige. Og de sidste otte år har virksomheden gjort god brug af en ekstern ekspertgruppe til at understøtte det gode arbejde.
”Det er jo oplagt, at vi i højere grad kigger mod Sverige og vores kolleger i Förenade Care og lader os inspirere og lære af deres erfaringer. De har haft god succes med deres ekspertgruppe, så derfor har vi besluttet at starte en lignede gruppe op i Danmark,” siger Annette Jellesmark, som er kvalitetschef i Forenede Care.

Vi skal være i forreste række
Den primære opgave for medlemmerne af gruppen er at deltage med deres faglighed og mangeårige erfaring inden for deres respektive fagområder og fungere som en levende inspirationskilde til Forenede Care, forklarer Annette Jellesmark:
”Vi er meget åbne overfor inspiration, input og nye faglige indtryk udefra. Og råd og vejledning fra vores eksperter skal sammen med et forstærket fokus på nye forskningsresultater medvirke til, at vi kontinuerligt kan forbedre og udbygge vores virksomhed. Vi skal ligge i forreste række i branchen, når det gælder udvikling, og hér vil ekspertgruppen få en betydelig rolle,” vurderer kvalitetschefen.

Mentorordninger for flygtninge
Det første møde i ekspertgruppen blev afholdt midt i april, og her var blandt andet emner som markedsføring af Forenede Care, håndtering af flygtninge, rehabilitering på plejecentrene og satspuljer på dagsordenen.
I Sverige har det blandt andet været en succes at anvende mentorordninger for flygtninge. Förenade Care har således forpligtet sig til at tage imod 100 flygtninge i mentorordninger – det vil sige, at flygtningene kommer ind på et plejecenter og skal ”arbejde” under supervision af en medarbejder – til gavn for flygtningene, virksomheden, integrationen og samfundet generelt.
”Det tiltag er meget konkret og er et emne, som vi direkte vil arbejde videre med i Forenede Care, for at se om vi kan skabe et tilsvarende projekt,” siger Annette Jellesmark.
Ekspertgruppen har aftalt at mødes tre gange årligt.


Faktaboks 1:

Ekspertgruppens formål

Den nystartede ekspertgruppe i Forenede Care har følgende formål:

  • At fremme udviklingen og kvaliteten af den eksisterende praksis i Forenede Care
  • At være med til at indhente og videregive ny viden til Forenede Care fra for eksempel nationale og internationale projekter, konferencer, forskning eller lovgivning
  • At give faglig input til at udvikle nye forretningsområder
  • At give faglig input til markedsføring af Forenede Care
  • At støtte og rådgive kvalitetschefen


Faktaboks 2:
Deltagerne i gruppen

Mia Palmé. Markedschef i Förenade Care i Sverige og indgår i virksomhedens ledelse. Uddannet sygeplejerske med videreuddannelse inden for plejevidenskab, økonomi, erhvervsjura og er Public Bid Manager. En ansvarlig for markedsafdelingen, udbud samt opstart og afvikling af virksomheder. Endvidere ansvarlig for Förenade Cares markedsføring, PR og eksterne kommunikation. Har tidligere været kvalitetschef og har været ansvarlig for ISO-certificeret kvalitetssystem.

Henrik Nielsen. Speciallæge i reumatologi på PrivatHospitalet Danmark. Også uddannet speciallæge i intern medicin og autoriseret i flyvemedicin. Har været aktiv i diverse foreninger og selskaber som Dansk Reumatologisk Selskab og Giftforeningen. Har været involveret i forskning inden for reumatologi som medlem af Journal Club IIR-RHIMA og har været forskningsansvarlig ved Hospitalet Valdemar.

Nethe Britt Jorck. Indehaver af Akkrediteringsrådgiverne.dk.Uddannet sygeplejerske samt MPP. Konsulentfirmaet Akkrediteringsradgiverne.dk er specialiseret inden for ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, tilsyn, akkreditering, projektstyring, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed via konsulentarbejde for sygehuse, kommuner, privatklinikker. Hun har et mangeårigt arbejde som ledende sygeplejerske, chefkonsulent, akkrediteringskoordinator, IKAS-surveyor og kvalitetschef bag sig – blandt andet med ansvar for implementering af DDKM, patientsikkerhed, brugerinvolvering og kvalitetsovervågning.

Annette Jellesmark. Kvalitetschef i Forenede Care. Uddannet fysioterapeut og har kandidat i Sundhedsvidenskab. Tidligere arbejdet som fysioterapeut inden for forskellige specialer og sektorer. Har endvidere været risiko manager i Regions Sjælland på sygehus niveau og kvalitetskonsulent i Greve kommune med ansvar for patientsikkerhed og Kvalitet i sundhed og Pleje samt været projektleder på implementering af Den Danske Kvalitets Model.

Stine Louise Eising Von Christierson. Regionschef i Forenede Care. Uddannet fra Handelsskolen og som social- og sundhedsassistent. Hun har bl.a. arbejdet i en årrække på neurointensiv afdeling på Rigshospitalet. Efterfølgende har hun været ansat som områdeleder hos ”Estrids hjemmepleje”, hvor hun havde ansvaret for fem kommuner, implementering af nyt edb-system, kontakten til kommunerne samt ansvaret for og udarbejdelse af procedurer, statistikker, kontrakter med mere.I 2010 startede hun virksomheden ”Stabil Pleje” op. Har også siddet som bestyrelsesmedlem i Dansk Industri (brancheforeningen Sundhed og Velfærd) i perioden 2014 til 2015.

Thomas NistrupAdministrerende direktør i Forenede Care. Han er uddannet i ”Computer Science” fra Københavns Universitet og ”Business Administration and Marketing” fra Handelshøjskolen. Han har tidligere blandt andet fungeret som marketingschef i TeleDanmark/TDC, som kundeservicedirektør i Bergsoe – 2 CDP Europe og i Lintas. Ligesom han har været administrerende direktør i teleselskabet Tele2. Derudover har han gennem årene varetaget flere formands- og medlemsposter i diverse bestyrelser – både i virksomheder som i interesseorganisationer, foreninger m.m.  

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument