Skip to main content

Forenede Care: Markant mindre sygefravær efter inddragelse af medarbejderne

Nyhed   •   Sep 27, 2017 15:00 CEST

Sygefraværet i den private plejevirksomhed Forenede Care er nedbragt markant. Den positive udvikling er resultatet af et projekt, hvor medarbejderne selv har været med til at pege på de løsninger, som virker. Og gevinsterne er mange

Hvad gør man, når sygefraværet er for højt og bare bliver ved med at stige? Noget andet end det, man plejer at gøre. Den private plejevirksomhed Forenede Care, som blandt andet driver tre plejecentre og hjemmeplejegrupper i Danmark, havde målt på sygefraværet hver måned siden marts 2014. I takt med at månedernes tal blev registreret, og på trods af ledelsesmæssig fokus på emnet, kunne man blot konstatere, at fraværet ikke bevægede sig nedad. 

”Vi måtte som ledelse i slutningen af 2015 kigge indad og erkende, at alle de tiltag som vi havde sat i værk for at nedbringe sygefraværet ikke virkede,” siger administrerende direktør i Forenede Care Stine Louise Eising von Christierson.

Medarbejdernes indsats halverer sygefraværet
Tallene taler deres eget tydelige sprog: Således var den samlede sygeprocent for Forenede Care for hele 2015 på 8,9 procent - i juni måned det år toppede sygefraværet med 9,89 procent. Året efter var det totale sygefravær faldet til 7,53 procent. Og i 2017’s første otte måneder er det samlede tal faldet til 6,79 procent med det laveste sygefravær siden 2014 målt i august måned, hvor tallet er helt nede på 4,44 procent. Faldet skyldes i høj grad medarbejdernes egen indsats for at nedbringe fraværet, forklarer Stine Louise Eising von Christierson:

”I januar 2016 indledte vi et stort arbejdsmiljøprojekt, hvor omdrejningspunktet var at give ansvaret for fraværet og udviklingen af løsninger tilbage til medarbejderne,” siger hun og forklarer, at metoden har været, at ledelsen har faciliteret og defineret rammerne for projektet - blandt andet med nogle arbejdsspørgsmål, som medarbejderne, sammen med deres teams, skulle gennemarbejde, skrive kontrakt på og efterfølgende præsentere for ledelsen. 

Gråzonesyg
Tidligere har ledelsen typisk fortalt medarbejderne, hvad der skulle gøres for at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet. 

”Og det har bare ikke virket. Men nu, hvor vi i stedet har bedt medarbejderne selv sætte ord på, hvad der skulle til for at komme i mål, har vi registreret et helt andet engagement, siger Stine Louise Eising von Christierson og giver et eksempel på et af arbejdsspørgsmålene: Hvornår er man ”gråzonesyg”?

”Hvis man er frisk og løber et maraton, så er man rask, og i den modsatte ende ligger man med hovedet i toilettet og kaster op. Så er man syg. Men i mellem de to yderpunkter er der jo et kæmpe spænd med for eksempel symptomer som hovedpine, forkølelse og lignende,” forklarer hun og uddyber:

”Derfor var det interessant og virkningsfuldt at spørge teams’ne om, hvornår de vurderer, at man er gråzonesyg og at få talt emnerne igennem på afdelingerne. Hvornår er det i orden at komme på arbejde? Og hvilke skåneopgaver er der eventuelt på afdelingen, hvis man møder op og er gråzonesyg? Så hvis man hjemmefra tænker: Orker jeg at tage på arbejde? Så ved man nu, at det er ok at møde frem og sige, at jeg godt magter at tage på arbejde, men at jeg ikke nødvendigvis magter at udføre alle arbejdsopgaverne.”

Mere ensartet hverdag
Det faldende sygefravær kan mærkes på mange parametre, forklarer direktøren. Både arbejdskulturen, trivslen og arbejdsmiljøet har nydt gavn af den målrettede fokus på sygefraværet:

”Vi kan mærke det over hele linjen. Stemningen og samarbejdet mellem medarbejderne er blevet bedre. Der hersker en større forståelse og tolerance overfor hinanden. Trivslen blandt personalet er helt sikkert blevet bedre i den periode, hvor vi har arbejdet målrettet med arbejdsmiljøet. Og alle medarbejdere føler nu et større ansvar for situationen. Vi har ganske enkelt fået vendt kulturen på vores arbejdspladser,” siger hun. 
Men også beboerne på Forenede Cares tre plejecentre nyder gavn af indsatsen for at sænke sygefraværet:

”Det faldende sygefravær kan også mærkes på beboernes hverdag og tilfredshed. De oplever en mere ensartet hverdag, hvor de i højere grad ved, hvilket personale som kommer til dem - og hvornår.”

Lavere sygefravær end i det kommunale
Forenede Cares indsats for at sænke sygefraværet harmonerer samtidig fint med det omkringliggende samfunds fokus på emnet. Den siddende regering fremlagde nemlig i forsommeren en særlig 2025-plan, som har til formål at øge væksten i Danmark gennem højere beskæftigelse og produktivitet. En af målsætningerne i planen er at nedbringe sygefraværet generelt på landets såvel offentlige som private arbejdspladser - for at øge arbejdsudbuddet. Tænketanken CEPOS offentliggjorde også i løbet af sommeren en analyse, der sammenligner sygefraværet blandt henholdsvis det kommunalt ansatte og det privat ansatte personale på ældreområdet, hvor analysen viste at forskellen er stor. Det kommunalt ansatte plejepersonale har godt 40 procent mere fravær end de privat ansatte. Analysen viste blandt andet, at det kommunalt ansatte personale i gennemsnit har et sygefravær på 14,6 dagsværk pr. fuldtidsansat, mens det privat ansatte personale har et sygefravær på 10,2 dagsværk pr. fuldtidsansat. I skrivende stund har medarbejderne i Forenede Care et sygefravær på 9 dagsværk pr. fuldtidsansat.

Billeder i høj opløsning kan downloades fra nederst på siden.

Vedhæftede filer

Word-dokument