Skip to main content

Forenede Care: Vi vil være fyrtårnet

Nyhed   •   Jun 03, 2015 16:09 CEST

Administrerende direktør i Forenede Care Thomas Nistrup har i dag haft mulighed for et gennemsyn af dokumentarudsendelsen ”Velfærd til salg”, som i aften bliver bragt på TV2 og som søger at belyse effekterne af konkurrenceudsættelse og offentlig-privat samarbejde på velfærdsområdet. I den første af tre udsendelse, der vises i aften, vil Søhusparken Plejecenter, som Forenede Care driver, blive kritisk belyst. Og gennemsynet af udsendelsen har gjort ondt på direktøren:

”Det gør naturligvis stort indtryk på mig at høre de tidligere medarbejderes og pårørendes oplevelser. Og jeg er oprigtig ked af og beklager, at overgangen fra kommunalt drevet til privatdrevet plejecenter i 2012 har gjort, at de berørte personer har oplevet forløbet negativt,” siger Thomas Nistrup.

Den kommende tid
Forenede Cares ledelse og medarbejdere ønsker helhjertet at vise omverdenen, at de kærer sig for landets ældre medborgere og samarbejdet med landets kommuner, myndigheder og lokalsamfund, forklarer direktøren:

”Vi håber ikke, at dokumentarudsendelsen efterlader det indtryk, at Forenede Care og vores medarbejdere ikke kærer os for vores omgivelser og søger at levere den ønskede høje kvalitet i plejen af vores medborgere. Forenede Cares medarbejdere arbejder dagligt og engageret for sikre de ældres trivsel på plejecentrene og på at samarbejdet med kommunerne, de pårørende og lokalsamfundene er tæt og gavnligt for borgerne,” siger han og oplyser, at han ser frem til den kommende tid for Søhusparken, der blandt andet i Velfærdskommisionens rapport fra 2014, som tv-dokumentaren også beskæftiger sig med, bliver fremhævet som et godt eksempel – et fyrtårn – på en privatisering af et kommunalt plejehjem. Embedslægen vil nemlig den 11. juni foretage et opfølgende besøg på Søhusparken for at vurdere forholdene på plejecenteret. Et besøg som Thomas Nistrup og ledelsen på Søhusparken ser frem til:

”Der er foregået et engageret arbejde fra ledelsens og medarbejdernes side i forhold til at styrke og dokumentere kvaliteten på Søhusparken. Og det føler vi os temmelig sikre på, at embedslægen også vil registrere og konkludere ved besøget den 11. juni, hvor vi også gerne inviterer relevante repræsentanter fra Syddjurs Kommune med til at overvære gennemgangen,” forklarer Thomas Nistrup og nævner også, at den nye centerchef på Søhusparken opleves som professionel af både pårørende og medarbejdere, hvilket også fremgår af en nylig uvildig rapport, som Syddjurs Kommune har fået en ekstern part til at gennemføre(BDO):

”Den nye centerchef på Søhusparken er en vigtig del af løsningen omkring at tage hånd om de punkter, der har skullet rettes op, og hun bliver anerkendt af alle parter, som værende aktiv og initiativrig i forhold til at skabe løsninger og udvikling på stedet,” siger Thomas Nistrup og slår fast:
”Vi vil nemlig være fyrtårnet i vores sektor,” siger han.

Læs en udvidet tekst om samme emne, som er tilknyttet denne udsendelse som en vedhæftet fil kaldet "Vi vil oprigtigt de ældre, samarbejdet og sikre den høje kvalitet". 

For yderligere oplysninger om emnet eller mulighed for interview kontakt gerne Forenede Cares administrerende direktør Thomas Nistrup via telefon: 2015 7818 eller mail: tni@forenede.dk 

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument