Skip to main content

PrivatHospitalet Danmark består akkreditering uden anmærkninger

Nyhed   •   Mar 06, 2018 14:22 CET

Hospitalschef Hanne Zingenberg er stolt over, at PrivatHospitalet Danmark netop er blevet akkrediteret efter "Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM". Foto: Martin Stampe.

PrivatHospitalet Danmark, som holder til i Charlottenlund, er netop blevet akkrediteret efter ”Den Danske Kvalitetsmodel”

”PrivatHospitalet Danmark er et godt produkt. Der er god styring af kvaliteten. Forbilledligt.”

Sådan lyder et par af de afsluttende vurderinger fra de to ledende surveyer fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), som for nylig over to dage grundigt har gennemgået forholdene på PrivatHospitalet Danmark (PHD) i Charlottenlund med henblik på at registrere udviklingen i kvalitetsarbejdet i de sidste tre år. Besøget og de to IKAS-medarbejderes registreringer skulle danne grundlag for at vurdere, om PHD kunne blive akkrediteret efter ”Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM”, forklarer hospitalschef Hanne Zingenberg og uddyber:

”Vores kvalitetsarbejde er jo noget, som vi arbejder kontinuerligt med på et dagligt plan og gennem hele året. Men besøget fra IKAS var kulminationen på mange måneders ekstra engageret arbejde på hospitalet, hvor blandt andet alle kvalitetsstandarder er blevet gennemgået og beskrevet, kvalitetsmål er registreret, handleplaner iværksat, audits og interne surveys er blevet afholdt. Hver en sten er blevet vendt, og alle processer på hospitalet er blevet gennemgået,” siger hun.

Alle medarbejdere har været involveret
Og for nogle dage siden landede så et brev i hospitalets postkasse med certifikatet fra IKAS, der vidner om, at PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret. Uden anmærkninger.

”Alle medarbejdere på hospitalet har været flot involveret i arbejdet, og der er virkelig blevet kæmpet hårdt og målrettet. Derfor er vi selvfølgelig også meget glade og stolte over, at få dommen på sidste surveydag, som lød på, at kvalitetsarbejdet var imponerende og struktureret – og at der derfor ikke var grund til nogen anmærkninger,” forklarer Hanne Zingenberg, som vurderer, at DDKM er en sikkerhed og garanti for, at hospitalet leverer ydelser sikkert og i overensstemmelse med regler og standarder.

Det er tredje gang, at PrivatHospitalet Danmark bliver akkrediteret efter DDKM, og akkrediteringsnævnets afgørelse om akkrediteringsstatussen gælder i tre år og otte uger fra sidste dag af det ordinære eksterne survey. Dog kommer medarbejdere fra IKAS på et midtvejsbesøg på hospitalet i løbet af den tre-årige periode.

Billeder i høj opløsning kan downloades fra nederst på siden. 

Faktabokse:

IKAS 
Er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der bliver drevet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) - har blandt andet til formål at:
- Fremme samarbejdet mellem sektorerne
- Sikre at patienten er tilstrækkelig informeret
- Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
- Skabe løbende kvalitetsudvikling
- Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis
- Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
- Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
- Forebygge, at den dybe kvalitetstallerken skal opfindes forfra hver gang
- Gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden
- Forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument