Skip to main content

Forenede Care skal nu drive lokalcenter i Aarhus

Pressemeddelelse   •   Maj 06, 2014 14:04 CEST

Underskrifterne er netop blevet sat på kontrakten, der beretter, at den private virksomhed Forenede Care i tæt samarbejde med Aarhus Kommune skal drive lokalcenteret Bøgeskovhus i Viby ved Aarhus fra 1. september 2014 og seks år frem.

Driften, som Forenede Care overtager, omfatter hele lokalcenteret (se faktaboks). De nuværende medarbejdere på stedet har mulighed for at følge med over i den nye virksomhed, hvilket blandt andet betyder, at beboerne på Bøgeskovhus forventeligt ikke kommer til at opleve nyt personale i dagligdagen.

Det gode ældreliv
Samarbejdsaftalen mellem Forenede Care og Aarhus Kommune er baseret på løbende og tæt dialog og bygger på, at partnerne gerne vil skabe innovation og gensidig læring via samarbejdet - med henblik på at udvikle nye og bedre måder at drive et lokalcenter på. Og det glæder Forenede Care’s administrerende direktør meget:

”Det er rigtig spændende for os at skulle arbejde tæt sammen med Aarhus Kommune om at tænke nyt og udvikle lokalcenteret sammen med områdets beboere, pårørende og personale. Vi tror på, at Forenede Care blandt andet kan bidrage engageret til stedet med anderledes og fremtidsorienterede indgange til ældreområdet. Så vi glæder os virkelig til at komme i gang med at sætte Bøgeskovhus’s beboere i centrum for det gode ældreliv,” forklarer Thomas Nistrup fra Forenede Care, der i forvejen driver tre andre danske plejecentre i henholdsvis Ebeltoft, Holbæk og Greve. Ligesom at virksomheden har over 20 års erfaring med ældrepleje og plejecenterdrift fra søstervirksomheden i Sverige, som blandt andet driver over 50 plejecentre fordelt over hele Sverige.

Erfaringer fra andre plejecentre
For Forenede Care bliver arbejdet med at skabe nyt liv og innovation på området og at invitere til sociale relationer, synergi og samvær mellem de ældre spændende og ligger fint i tråd med virksomhedens øvrige virke, hvor emner som kvalitetsudvikling, innovation og det gode ældreliv er i højsædet:

”Vi kan jo trække på vores erfaringer fra de tre andre plejecentre, som vi driver i Danmark, hvor vi har skabt gode resultater og gjort os mange brugbare erfaringer. Sparringen med vores andre plejecentre, kommuner og myndigheder i både Danmark og Sverige, og synergieffekterne heraf glæder vi os til at drage med ind i arbejdet omkring Bøgeskovhus,” siger Thomas Nistrup.

Samarbejdet om driften af Bøgeskovhus skal i det daglige tilrettelægges i et tæt samspil mellem Forenede Care, Aarhus Kommune, medarbejderne på stedet, borgere og pårørende.  


Faktabokse:

Om lokalcenter Bøgeskovhus
Lokalcenteret på Skovlundgårdsvej i Viby ved Aarhus rummer 54 ældreboliger og 70 plejeboliger, aktivitetslokaler samt en café og tilhørende produktionskøkken. Forende Care overtager fra 1. september og seks år frem driften af alle disse lokaliteter.
Læs mere om Bøgeskovhus og det offentlig-private samarbejde med Forenede Care via dette link:
www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/sundhed-og-omsorg/Boegeskovhus.aspx

Om Forenede Care
Forenede Care leverer omsorg, pleje og sundhedsydelser af høj standard, der henvender sig til såvel kommuner og regioner som virksomheder og den enkelte borger. Virksomheden driver for tiden tre plejecentre i Danmark: Langagergård Plejecenter i Karlslunde ved Greve, Søhusparken Plejecenter i Ebeltoft og Kastanjely Plejecenter ved Holbæk. Derudover varetager Forenede Care plejen af cirka 1.200 kunder fordelt over hele landet under den særlige ”fritvalgsordning”. Forenede Care, der er en del af Forenede Koncernen, har cirka 400 medarbejdere ansat til at varetage driften af plejecentrene og serviceringen af de 1.200 kunder under fritvalgsordningen.  
Du kan læse mere om virksomheden via dette link:
www.forenede-care.dk

Forenede Care - mere sundhed og omsorg for pengene.
Forenede Care tilbyder mange former for pleje på vegne af private, kommuner og regioner i Danmark udfra værdierne omtanke, venlighed og service. Og vores mission er klar: At tilbyde behandling, pleje og omsorg til alle danskere, fra deres aktive arbejdsliv til deres sidste år. Forenede Care sætter mennesket i centrum og søger at sikre borgerne en hverdag, hvor der lyttes til deres behov, og hvor borgerne har en høj grad af selvstændighed, indflydelse og frihed. 

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument