Gå til indhold
Ringstedhave Rehabiliteringscenter vil benytte sig af moderne genoptræningsteknikker og innovative tiltag og løsninger. Foto: Forenede Care.
Ringstedhave Rehabiliteringscenter vil benytte sig af moderne genoptræningsteknikker og innovative tiltag og løsninger. Foto: Forenede Care.

Pressemeddelelse -

Nyt, innovativt og specialiseret rehabiliteringscenter åbner i Ringsted

Ringstedhave. Sådan lyder navnet på et nyt rehabiliteringscenter, der med innovative løsninger i et trygt og rart miljø skal hjælpe borgere med senhjerneskader til at blive selvhjulpne og komme hurtigt tilbage til dagligdagen. Og behovet er klart til stede, vurderer myndighederne. 

Cirka 120.000 danskere lever med følgerne af en erhvervet hjerneskade, og over 20.000 får hvert år diagnosticeret en hjerneskade. Landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 patienter til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. 

”Men det har været svært for kommunerne at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiserede rammer for de mange patienter. Simpelthen fordi der ikke er nok pladser på de få eksisterende rehabiliteringssteder i landet,” forklarer Stine Louise Eising von Christierson, der er administrerende direktør i den private health care-virksomhed Forenede Care, som står bag opførelsen af det nye rehabiliteringscenter i Ringsted. 

Landets bedste og mest innovative 
Og hun bakkes op af en kritisk rapport fra Rigsrevisionen fra november 2016, som konkluderede, at der netop er en række udfordringer omkring kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning og sammenhængen mellem sygehus og kommune. Blandt andet viste rapporten, at et meget lille antal af patienter får tilbud om rehabilitering på et specialiseret niveau. Rapporten gav anledning til, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby(V) i 2017 bad Sundhedsstyrelsen om at gennemføre et servicetjek af hjerneskadeområdet. Og ved årsskiftet anerkendte Sundhedsstyrelsen efter servicetjekket, at der i den grad er behov for yderligere indsatser på området. 

”Derfor vil vi gerne i tæt samarbejde med blandt andre kommunerne, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade nu forme og udvikle landets bedste, mest innovative og specialiserede rehabiliteringscenter, som vil tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats og målrettet støtte, som lever op til Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger,” siger Stine Louise Eising von Christierson.

Målet er selvhjulpne borgere
Ringstedhave Rehabiliteringscenter holder til centralt i Ringsted by og vil fra den 2. april 2018 åbne dørene for modtagelsen af de første borgere på centeret, som vil kunne modtage borgere fra alle landets kommuner. Ringstedhave fungerer som et døgntilbud til kommunerne, hvor borgerne får tilbudt et skræddersyet rehabiliteringsophold af en varighed mellem fire uger til seks måneder. Der bliver plads til 15 borgere på rehabiliteringscenteret, som alle får mulighed for eneværelse med eget bad og toilet, og centeret vil have et stærkt fokus på genoptræning både inde og ude, forklarer centerchef Christina Kjellerup Nielsen:

”For en hjerneskadet kan selv de mest enkle ting og aktiviteter i dagligdagen være en udfordring. Vores klare mål med indsatsen på Ringstedhave er, at den enkelte borger kan blive selvhjulpen og ikke være afhængig af andre, når de vender tilbage til dagligdagen. Det vil sige at kunne gå, tale, lave mad, planlægge sin egen dag, tage ud af huset, være en aktiv del af familien og lignende. Elementer som vi andre ofte tager for givet, men som bliver en udfordring, når man bliver ramt af en hjerneskade,” siger hun og uddyber:

”Al træningen og rehabiliteringen på Ringstedhave tager derfor udgangspunkt i den enkeltes situation, og alle beslutninger træffes ud fra en koordineret, sammenhængende og evidensbaseret indsats,” forklarer hun og nævner, at centeret vil benytte sig af de nyeste teknologiske redskaber som blandt andet virtuelle træningsredskaber, døgnrytmelys og en sansehave.

Pårørende bliver også hjulpet
En hjerneskade påvirker ikke kun den ramte, men også de mennesker som er tæt på. Og som pårørende til en hjerneskadet kan man opleve reaktioner, som kan være svære at håndtere alene.

”Det kan føles svært og ensomt som pårørende. Derfor har vi på Ringstedhave samtidig et stort fokus på også at kunne bistå de pårørende i forløbet. Det gør vi blandt andet ved undervisning, individuelle og gruppesamtaler, erfaringsudvekslinger og forskellige andre aktiviteter,” siger Christina Kjellerup Nielsen, der for tiden er i fuld gang med at rekruttere det helt rigtige personale til rehabiliteringscentret.

”Vi ønsker at kunne præsentere borgerne for det bedste sygepleje- og sundhedsfaglige miljø. Derfor rekrutterer vi til gode ansættelsesforhold erfarent personale med solid erfaring med rehabilitering og genoptræning af borgere med en hjerneskade,” siger hun og oplyser, at det drejer sig om personale som ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neuropsykologer, talepædagoger samt en ernæringsassistent. 
Centerchef Christina Kjellerup Nielsen er selv uddannet socialrådgiver, har en mastergrad i rehabilitering og er for tiden i fuld gang med at afslutte en diplomuddannelse i ledelse. 

Billeder i høj opløsning kan downloades fra nederst på siden. 

Faktaboks:

Om Ringstedhave
Ringstedhave Rehabiliteringscenter, som åbner den 2. april 2018, er centralt beliggende i Ringsted by på Ole Hansens Vej godt placeret i forhold til stationen og midtbyen. Centeret er blandt andet omgivet af en have, der indrettes som en sansehave. De mange sanseindtryk fra haven og i nærmiljøet vil være med til at stimulere borgerne og øge effekten af rehabiliteringen.
Alle borgere har eneværelse med eget bad og toilet. Fællesarealerne og værelserne er indrettet med døgnrytmelys, og der vil være mulighed for at træne i alle døgnets timer og i alle centerets faciliteter både indenfor og udenfor. Centeret vil blandt andet rumme tre træningsrum, hvor træning også tilbydes virtuelt.
Et ophold på Ringstedhave vil typisk variere fra fire uger til seks måneder alt efter kompleksiteten af borgerens situation. Der tilbydes dog også ophold af kortere varighed – et såkaldt ”boost-forløb” – målrettet tidligere og nye brugere, med henblik på at forbedre og genopfriske erhvervede funktioner og/eller at tilegne sig nye.
Ringstedhave vil kunne servicere alle borgere, som har en erhvervet hjerneskade forårsaget af sygdom eller en ulykke. For eksempel apopleksi (hjerneblødning eller blodprop), hjernetumor, infektioner, forgiftninger, iltmangel (for eksempel ved hjertestop) og hovedtraume.
Ringstedhave er en del af Forenede Care, som er en virksomhed i den danskbaserede og familieejede koncern Forenede, som gennem 58 år har udviklet sig til et af Nordens største serviceselskaber med i dag cirka 8.000 medarbejdere og aktiviteter over hele Danmark og Sverige.
Koncernen har i årtier beskæftiget sig med Health Care gennem virksomheden Forenede Care og søstervirksomheden Förenade Care i Sverige. Derfor har vi mange års indgående erfaring med rehabilitering i plejen.

Related links

Emner

Tags


Forenede Care - mere sundhed og omsorg for pengene.
Forenede Care tilbyder mange former for pleje på vegne af private, kommuner og regioner i Danmark udfra værdierne omtanke, venlighed og service. Og vores mission er klar: At tilbyde behandling, pleje og omsorg til alle danskere, fra deres aktive arbejdsliv til deres sidste år. Forenede Care sætter mennesket i centrum og søger at sikre borgerne en hverdag, hvor der lyttes til deres behov, og hvor borgerne har en høj grad af selvstændighed, indflydelse og frihed. 

Pressekontakt

Mie Jusjong

Mie Jusjong

Pressekontakt Kommunikations- og marketingkoordinator 23205634

Relateret materiale

Relaterede nyheder