Skip to main content

PrivatHospitalet Danmark består akkreditering

Pressemeddelelse   •   Jan 14, 2015 14:13 CET

Der har de sidste par dage været holdt særligt interesseret øje med forsendelserne i postkassen hos PrivatHospitalet Danmark (PHD) i Charlottenlund. Der har nemlig været et helt specielt og betydende certifikat på vej med posten til hospitalet.

I starten af december havde hospitalet besøg af tre ledende surveyer fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), som minutiøst skulle gennemgå forholdene på PHD for at registrere udviklingen i kvalitetsarbejdet i de sidste tre år. Besøget og surveyernes registreringer skulle danne baggrund for at vurdere, om PHD kunne blive akkrediteret efter ”Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM”.

”Besøget fra IKAS var kulminationen på mange måneders engageret arbejde på PHD, hvor blandt andet alle kvalitetsstandarder er blevet gennemgået og beskrevet, kvalitetsmål er registreret, handleplaner iværksat, audits og interne surveys er blevet afholdt. Hver en sten er blevet vendt og alle processer er blevet gennemgået,” forklarer hospitalschef Hanne Zingenberg og uddyber: 

”Alle ansatte på PHD har bidraget engageret, og der er virkelig blevet kæmpet hårdt og målrettet. Derfor var det en festdag, da dommen på sidste surveydag lød på, at kvalitetsarbejdet var imponerende, struktureret samt ambitiøst – og at der derfor ikke var grund til nogen anmærkninger,” siger hospitalschef Hanne Zingenberg.

Bekræftelse på at hospitalet arbejder målrettet med kvaliteten
Og for et par dage siden kom så på skrift den officielle status på survey’en i december fra DDKM, Akkrediteringsnævnet: PHD er akkrediteret. Uden anmærkninger. 

”Vi er meget glade og stolte over vurderingen, som bekræfter os i, at vi i det daglige og på den lange bane arbejder hensigtsmæssigt og målrettet med vores kvalitetsarbejde. DDKM er en sikkerhed og garanti for, at PHD leverer ydelser sikkert og i overensstemmelse med regler og standarder,” siger hospitalschef Hanne Zingenberg. 

Akkrediteringsnævnets afgørelse om akkrediteringsstatus gælder i tre år og otte uger fra sidste dag af det ordinære eksterne survey. 

Og i dag kunne personalet så tømme postkassen på privathospitalet og endelig nyde synet af det certifikat, som signalerer at hospitalet, som der står på certifikatet "lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel"

Faktabokse:


IKAS
- Er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der bliver drevet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, KL, Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) - har blandt andet til formål at:
- Fremme samarbejdet mellem sektorerne
- Sikre at patienten er tilstrækkelig informeret
- Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
- Skabe løbende kvalitetsudvikling
- Inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis
- Dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet
- Sikre høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer
- Forebygge, at den dybe kvalitetstallerken skal opfindes forfra hver gang
- Gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden
- Forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer

Citater fra surveyernes feedback til PHD:

Den korte proces fra beslutning til handling er en af de ting, som offentlige hospitaler kan lære af PHD”

”Fascinerende hospital som ligger midt i byen og rummer alt”

Forenede Care - mere sundhed og omsorg for pengene.
Forenede Care tilbyder mange former for pleje på vegne af private, kommuner og regioner i Danmark udfra værdierne omtanke, venlighed og service. Og vores mission er klar: At tilbyde behandling, pleje og omsorg til alle danskere, fra deres aktive arbejdsliv til deres sidste år. Forenede Care sætter mennesket i centrum og søger at sikre borgerne en hverdag, hvor der lyttes til deres behov, og hvor borgerne har en høj grad af selvstændighed, indflydelse og frihed. 

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument