Skip to main content

Debatindlæg: De nordsjællandske kommuner kan føle sig helt trygge ved Forenede Service

Nyhed   •   Feb 01, 2017 16:39 CET

Koncerndirektør i Forenede Carsten Clement. Foto: Jannik Preisler

Servicevirksomheden Forenede Service er endnu engang i mediernes og lokalpolitikernes søgelys i Nordsjælland. Men historierne har jo altid flere sider, og Forenede’s koncerndirektør Carsten Clement søger i det følgende at nuancere noget af medieomtalen og kritikken.

Af Carsten Clement, koncerndirektør i Forenede.

Trist. Beklageligt. Forudsigeligt. Og samtidig misvisende.
Flere lokalpolitikere fra de røde partier i Nordsjælland rasler endnu engang med sablen i forhold til Forenede Service, som varetager rengøringen af flere hundrede bygninger og lokationer i Helsingør, Gribskov, Allerød og Fredensborg. Mit velmente modsvar og budskab til borgerne er: I kan føle jer helt trygge ved Forenede Service som rengøringsleverandør, samarbejdspartner og arbejdsgiver.

Forenede Service er landets andenstørste rengøringsvirksomhed og en del af Forenede koncernen, som er familieejet og i modsætning til de fleste andre store serviceaktører dansk baseret. Den aktuelle omtale og kritik af Forenede Service har fået nyt liv i forlængelse af, at en af koncernens medejere og mindretalsaktionærer Michael Krogh for nylig er blevet dømt i byretten for skattesvig. Lad mig i den forbindelse understrege og slå følgende fast: Dagen efter dommen blev afsagt, besluttede en enig ejerkreds at Michael Krogh træder ud af bestyrelsen i koncernen – som en konsekvens og direkte følge af dommen, som i øvrigt er anket fra forsvarerens side. Skattesagen har hele tiden været et personligt anliggende mellem Michael Krogh og myndighederne, og Forenede Koncernen, herunder Forenede Service, har ikke været og er ikke sigtet i sagen. Og endelig vil jeg gerne betone, at Michael Krogh ikke siden februar 2014 har været en del af Forenede Service’s ledelse, da han på det tidspunkt trådte tilbage fra sin funktion som vicedirektør.

I forbindelse med retssagen og efter domsafsigelsen er der fra lokalpolitikeres og journalisters side blevet skrevet mange kritiske linjer om Forenede Service som leverandør og arbejdsgiver i de lokale aviser. Men som det så ofte er med den slags historier, er der altid flere sider, hvor kun typisk den side der passer til den aktuelle politiske eller journalistiske dagsorden bliver fortalt. Som øverste ansvarlige for Forenede Service vil jeg gerne bidrage til at nuancere skriverierne og de politiske udmeldinger fra typisk venstrefløjen. Selvfølgelig for at beskytte og sætte ord på værdierne og ordentligheden i Forenede Service, men også fordi jeg og andre skylder vores cirka 3000 medarbejdere respekt om det hårde og samfundsnyttige stykke rengørings- og servicearbejde, som de dagligt udfører. Et arbejde som ikke mange misunder dem, men som samtidig er et stykke arbejde, som vi alle drager stor nytte af og ikke kan undvære. Derfor gør kritikken også ondt, og vi er naturligvis kede af at læse den. Og vi tager kritikken alvorligt, om end vi efterhånden også finder den nærmest forudsigelig, gentagende i sin karakter og indhold - og kvalmende. Det er vores oplevelse, at Forenede Service i stigende grad fungerer som løftestang og profileringselement, for særligt lokalpolitikere på venstrefløjen, løsgængere i byrådene og visse fagforbund, med det overordnede formål at holde liv i den ideologiske kæphest og debat omkring udlicitering som har kørt i årtier i Danmark.

Og Forenede Service får i disse dage hårde ord med på vejen af flere nordsjællandske lokalpolitikere på venstrefløjen. Meget skal vi og læserne således lægge øjne og ører til. Også af den deciderede usande og misvisende karakter. Lad mig give et par grelle eksempler - og nogle nuancer på dem:
To nordsjællandske repræsentanter fra Enhedslisten nævner blandt andet i et læserbrev, at de mener at vide, at Forenede Service’s medarbejdere ”snydes og bedrages for løn og bliver syge af dårlige arbejdsforhold”.
Det er ikke korrekt. Forenede Service er aldrig blevet dømt endsige sigtet for et eneste forhold om udnyttelse af medarbejdere. Vores udførende medarbejdere ude hos kunderne er virksomhedens rygrad og eksistensberettigelse. Vi kærer os for dem og deres velbefindende, og vi har alle dage betalt løn til at alle vores medarbejdere i henhold til den overenskomst vi har med fagforbundet 3F, ligesom vi selvfølgelig har betalt A-skat, feriepenge, pension, ATP med mere.
Flere nordsjællandske byrådsmedlemmer beskriver også i læserbreve og interviews, at: ”Forenede Service laver skattesvig for store millionbeløb”, at virksomheden ”bevidst snyder i skat” og ”laver skattesvig for store millionbeløb bl.a. i Allerød Kommune”.
De udsagn er jo deciderede forkerte og kan naturligvis ikke dokumenteres - for sådanne forhold har selvfølgelig aldrig fundet sted. Og hér vil jeg gerne opmuntre lokalpolitikerne til at skille tingene fra hinanden. Forenede Service har aldrig nogensinde snydt med skat.

Lad mig slutte af med at betone overfor læserne og vores kunder i det nordsjællandske, at i Forenede Service tror vi på, at en ansvarlig forretning er en god forretning. Og vi søger kontinuerligt at agere med høj troværdighed og integritet i forhold til love, direktiver og interne politikker, og vi insisterer på en ærlig indstilling til forretning. Enhver forretnings succes og omdømme afhænger i vid udstrækning af medarbejdernes retskaffenhed og ærlighed, og eventuelle overtrædelser fra Forenede Services medarbejdere og samarbejdspartnere på disse områder accepteres ikke og mødes med nultolerance fra ledelsen.

Vi værdsætter, at vi har muligheden for at servicere kommunerne og borgerne i det nordsjællandske. Og byrådene, kommunerne og de gode borgere kan være helt sikre på, at vi dagligt gør en helhjertet og engageret indsats for at sikre en høj kvalitet af rengøringen og at opretholde ordnede og betryggende forhold omkring virksomheden og de medarbejdere, som udfører arbejdet. Og vi har intet at skjule, vi stiller til enhver tid op til for eksempel kontroller og dialog om vores virksomhed og de ydelser, som vores engagerede medarbejdere udfører dag og nat i Nordsjælland. Måske bedst illustreret med Helsingørs borgmester Benedikte Kiærs(K) udmelding i et af de nordsjællandske dagblade onsdag:

”De udfylder det job, de skal. Forenede Service overholder de virkelig mange klausuler, som vi har hældt i hovedet på dem. Kommunen tjekker dem løbende på arbejdsvilkår og alt muligt andet. Vi har den store lup fremme, og de opfører sig eksemplarisk.”

Vedhæftede filer

PDF-dokument Word-dokument