Skip to main content

Fordelene er mange med High-Purity

Nyhed   •   Nov 06, 2018 08:53 CET

De moderne plastrørstyper afgiver mindre stoffer og har en glattere overfladeruhed end de klassiske syrefaste “mejeri-rør” og de elektropoleret rør. Dermed er der lav risiko for opbygning af biofilm og man undgår samtidigt bakterievækst i rørinstallationen. Endvidere undgår man metal forurening eller migration med produktet. Ved anvendelse af mikroorganismer til fremstilling af produkter, kan tilstedeværelsen af metalioner fra syrefaste rør reducere udbyttet med over 40%.

De moderne svejsemetoder som infrarød og vulstfri svejsning sikrer fuld sporbarhed på alle samlinger.

High-Purity rørsystemet findes i følgende materialer:

High-Purity plastrørsystemer har en levetid på minimum 50 år og der dannes hverken korrosion indvendigt eller udvendigt i rørinstallationen.

Der er lav risiko for biofilm grundet den overlegne overfladeruhed og derved minimeres risikoen for bakteriedannelse i installationen. Endvidere undgår man metalforurening og migration med mediet/produktet i rørsystemet.


Besparelse

Der er en betydelig besparelse på installationsomkostningerne og de efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger grundet:

  • Fuldautomatisk svejseproces med fuld sporbarhed
  • Intet behov for kemisk passivering
  • Intet behov for NDT endoskopi
  • Nem inspektion af svejsningen


Systemerne omfatter rør, fittings, ventiler og armaturer.

Sterilisation af rørsystemet kan klares på flere måder afhængigt af materiale, enten ved brug af dampsterilisation, kemisk ved brug af syre og lud eller ved tilførsel af ozon.