Skip to main content

PE100-RC

Nyhed   •   Jan 24, 2018 14:36 CET


Lang levetid

Forsøg viser, at PE100-RC i gennemsnit har 10 gange så lang levetid som den almindelige PE100. Det tyske ingeniørfirma HESSEL har udført en række test. Forsøgene dækker over stresstests og en såkaldt Full-Notch Creep Test (FNCT) i henhold til ISO 16770. Dette betyder, at kravene til PE100-RC er betydeligt højere end til den konventionelle PE100, og kan derfor håndtere næsten 30 gange så lang tid i en FNCT test, som den almindelige PE100.


Enklere installation

Da PE100-RC er modstandsdygtigt overfor langsom dannelse af revner, kan materialet installeres under særdeles hårdere forhold end standard PE100. Ifølge Dansk Standard, så må den største fraktion i fyldningsmaterialet maksimalt være 32 mm. Med PE100-RC er der ikke længere behov for dette. Ofte er installationsomkostningerne kun det halve af prisen, hvis man brugte standard PE100. Med PE100-RC fra d75 og større, så må fraktionen være op til 100 mm.


Installationsbesparelser

Ved installation af et PE100-RC rørsystem er det store besparelser at hente. Det opgravede materiale kan genanvendes til omkringfyldning ved rørsystemet. 
Derved slipper man for de store udgifter for bortkørsel af jord og levering samt påfyldning af rørgrus.

Nedenfor ses et eksempel:
Normal grav (ved Ø 200mm rør)

Omkringfyldning ved ren jord

  • Bortkørsel af jord samt levering af rørgrus...................................kr. 44,20 pr. meter
  • Dokumentation for ren jord – ved analyse………………………...kr. 28,25 pr. meter
  • I alt udgift til omkringfyldning ved ren jord………………………...kr. 72,45 pr. meter

Omkringfyldning ved let forurenet jord til deponi

  • Bortkørsel af forurenet jord til deponi……………………………...kr. 35,60 pr. meter
  • + deponeringsafgift forurenet jord………………………………....kr. 70,55 pr. meter
  • I alt udgift til omkringfyldning, ved let forurenet jord................... kr. 106,15 pr. meter


Rørgrav iht. Forskrifterne i DS 475 / DS 430 vejledning.
De beregnede priser kan variere, fra landsdel til landsdel.
Håndtering

Fyldning omkring skal sikre, at røret får tilstrækkelig støtte i siderne. Komprimering skal foregå på en måde, så røret ikke skades. Materialet til udjævnings- og tilfyldningslaget skal opfylde følgende krav: Materialet må ikke være frossent og skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes.

Tegningen nedenfor, hvordan PE100-RC røret lægges uden den normale sandlomme omkring. Udjævningslaget består af genbrugsjord.


Stærkere svejsninger

Når et PE-system er i drift, stilles der ekstremt høje krav til samlingerne i systemet. Især kanterne på svejsningen udsættes for høj belastning, og tests fra HESSEL viser, at når både rør og fittings er fremstillet i PE100-RC, så øges levetiden for svejsningerne og derved hele systemets levetid.Hvordan ved jeg hvilket produkt i sortimentet, som er PE100-RC og hvilket er standard PE100?

Vi arbejder løbende på at opdatere vores produktkatalog på gpa.dk og flere og flere PE-produkter overgår nu til PE100-RC. Den nemmeste måde er at se på artikelnummeret. Hvis den indeholder ”RC”, betyder det, at artiklen er lavet i PE100-RC. Eksempelvis: ”MEL11-RC-110”. Føler du dig usikker? Så udfyld venligst nedenstående formular og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du er også velkommen til at ringe til os.

Til produkterne