Skip to main content

Forældre er på vildspor med børnenes forsikringer

Pressemeddelelse   •   Mar 24, 2015 07:31 CET


Er du forælder med hjemmeboende børn, så er du sandsynligvis på vildspor når det gælder, hvordan dine børns forsikring dækker.

En undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet YouGov blandt 2.011 danskere for forsikringsselskabet If, viser, at forældre generelt har for høje forventninger eller forkert opfattelse af, hvordan deres forsikring dækker i tilfælde af sygdom eller ulykke hos deres børn. Eksem­pelvis mener hele 68% af forældre med hjemmeboende børn, at børnenes ulykkesforsikring også dækker mén efter sygdom til trods for, at kun cirka 4% af danske børn er forsikret med denne dækning.

37% af forældrene mener, at børnenes ulykkesforsikring dækker, hvis barnet kommer til at ødelægge naboens fladskærms-TV. Det gør en ulykkesforsikring aldrig, men indboforsikringen kan dække her. Ligeledes mener en tredjedel, at ulykkesforsikringen giver ret til erstat­ning, hvis barnet indlægges i en længere periode i forbindelse med sygdom, men det gør den ikke.

Undersøgelsen viser også, at hver tredje forælder fejlagtigt tror, at deres børn er dækket via forældrenes egen ulykkesforsikring. Kun helt små børn kan i deres første leveår være omfattet af forældrenes forsikring.

Alvorlige konsekvenser

Denne udbredte misforståelse kan være kritisk fordi det fra 2012 blev ulovligt for kommunerne at lave kollektive børneulykkesforsikringer. Hvis barnet kommer alvorligt til skade i skoletiden, og skolen eller institutionen ikke er ansvarlig, så er der ingen økonomisk hjælp at hente med mindre, at forældrene selv har købt en ulykkesforsikring til barnet. I 2014 viste en undersøgelse, foretaget for If Skadeforsikring, at 60% af de adspurgte ikke var klar over, at børn ikke længere er forsikret af kommunen.

- Det vidner om, at mange forældre lever i en falsk tryghed, når det kommer til børnenes forsikringer, siger presseansvarlig hos If Skadeforsikring, Birgitte Ringbæk. – Det er især problematisk, hvis forældre fravælger en ulykkesforsikring i den tro, at barnet er dækket via forældrene eller kommunen. Eller når forældre tror, at børns sygdom og eventuelle mén heraf er omfattet af en ulykkesforsikring, for det er ikke tilfældet.

Birgitte Ringbæk oplyser, at skadebehandlerne hos If Skadeforsikring jævnligt kontaktes af forældre, som forventer at netop følgerne af sygdom også er dækket af barnets ulykkesforsikring.

- Alvorlig sygdom kan føles som en ulykke, men det er det ikke i forsikringsteknisk forstand. Derfor dækker den almindelige ulykkesforsikring ikke sygdom. Det kræver, at man vælger den kombinerede børneforsikring, der både dækker ved sygdom og ulykke. Den er der kun få udbydere af i Danmark og der er ikke mere end cirka 4% af de danske børn, som er forsikret med den, siger Birgitte Ringbæk.

Den kombinerede børneforsikring dækker blandt andet, at forældre får kompensation til at dække udgifter til egen mad, overnatning og parkering, som de ellers selv skal betale, når barnet er indlagt. Udgifter, som hver tredje forælder ifølge undersøgelsen fejlagtigt tror, at man kan få erstattet via en almindelig ulykkesforsikring.

---------------------------------------------------------

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for If Skadeforsikring i perioden 5.-9. februar 2015. Der er gennemført i alt 2.011 interview med danskere i alderen 18-74 år, heraf 476 med hjemmeboende børn

---------------------------------------------------------

Kort om If

If er Nordens største skadeforsikringsselskab med 3,6 millioner kunder. If forsikrer det, der er værdifuldt i livet: Mennesker, dyr, boliger, biler og dine ting. Vi sørger også for, at virksomheder får forsikret deres værdier og aktiviteter, så de kan fungere som sædvanligt, selvom de bliver ramt af en skade. Takket være 6.800 dygtige medarbejdere, heraf ca. 500 i Danmark, kan vores kunder i de nordiske lande og Baltikum føle sig trygge ved at få den hjælp de behøver, hvis noget skulle ske. If er ejet af den finske finanskoncern Sampo.

www.if.dk