Skip to main content

Hvert femte barn bliver kørt til skole

Pressemeddelelse   •   Aug 14, 2014 13:22 CEST

De fleste forbinder skolens cykelparkering med et tætpakket mekka, der ikke efterlader mange ledige centimeter til de sidst ankomne. Men rent faktisk er det kun godt en tredjedel af børnene, der typisk tager cyklen til skolen. Hvert femte barn bliver kørt i bil.

Forsikringsselskabet If har i en undersøgelse spurgt forældre med hjemmeboende børn over 6 år, hvordan børnene oftest kommer til skole. Her svarer 36 pct. at deres børn oftest cykler, mens 14 pct. går til skole.

- Vi ved, at mange biler med travle forældre ved skolerne om morgenen, udgør en risikofaktor. Det
mindsker udsynet og øger risikoen for de svage trafikanter. Kontroller har også flere gange vist, at travle forældre langt fra altid overholder færdselsreglerne på skolevejene,
siger Birgitte Ringbæk, presseansvarlig hos If Skadeforsikring.

- Hvis flere elever enten cykler eller går, øger det trafiksikkerheden samtidig med, at børnene
møder friskere i skole.

Ifølge færdselsloven må børn under 6 år ikke cykle alene uden at være ledsaget af en person, der er fyldt 15 år. Det er forældrenes vurdering, hvornår barnet er klart til at cykle alene, men selv om mange starter i 8 års alderen er det typisk først i 10-11 års alderen, at børn er i stand til at vurdere hvordan trafikken udvikler sig, og kan færdes alene på cykel på en mere udfordrende skolevej. Der er derfor også en langt større andel af børn i de små klasser, der bliver kørt til skole, mens elever i de midterste klassetrin og udskolingen oftere transporterer sig selv.

Det væsentlige er, at både børn og voksne skal kunne færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller for andre. Derfor ligger der en opgave hos forældrene i ikke kun at træne barnets cyklefærdigheder, men også at forklare børnene om det ansvar og de forpligtelser der følger med, når man færdes i trafikken, siger Birgitte Ringbæk.

En omfattende undersøgelse fra 2012, udført af forskere fra bl.a. Københavns og Aarhus Universitet blandt 20.000 børn i alderen 5-19 år, viste at børn, der får rørt sig på vej til skole, er bedre til at koncentrere sig i helt op fire timer efter.

Hvordan kommer dine børn oftest til skole (i den snefrie del af året)?

Cykler:     36%

Køres i bil af forælder/anden voksen:  20%

Gående:  14%

Med offentlig transport:  14%

Andet:  16%

_________________
Note: Undersøgelsen er gennemført for If Skadeforsikring af analyseinstituttet YouGov, 27.-29. juni 2014 med deltagelse af 1007 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-74 år. Svarene repræsenterer den del af respondenterne, som har børn i skolealderen og som oftest kommer til skole via én transportform.

 

Om If Skadeforsikring

If er Nordens førende skadeforsikringsselskab med 3,6 millioner kunder. If har ca. 6.800  medarbejdere, heraf ca. 550 i Danmark. Vi tilbyder forsikringsløsninger til både privatpersoner, erhverv og globale industrivirksomheder.

Ifs vision er at være det førende nordiske forsikringsselskab med de mest tilfredse kunder og den absolut bedste forsikringsekspertise og rentabilitet. If tilbyder skadeforsikringer til kunder på nationale markeder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. If er 100% ejet af finske Sampo.