Skip to main content

Offentligt-privat samarbejde får skaderamte tilbage på arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse   •   Nov 07, 2017 13:43 CET

En medarbejder får hjernerystelse og tandskade, da hun ved et uheld går ind i en glasdør. En slagteriarbejder får en halv ko over sig, og får slemme smerter i ryg, nakke og skulder. En elektriker falder flere meter fra en mast, lander på benene, men pådrager sig brud i ryg og gener i skulder, hånd og knæ.

Der er voldsomme hændelser blandt de cirka 3.500 arbejdsskader, der hvert år anmeldes til forsikringsselskabet If. For år tilbage ville en stor del af de tunge sager været endt med langtids­sygemeldinger eller et endegyldigt farvel til arbejds­markedet.

Men selvom deres primære opgave er at betale for behandlingsudgifter, hjælpemidler, opgøre mén og erhvervsevnetab, stopper If ikke dér.

Et effektivt samarbejde mellem forsikringsselskab, kommuner og erhvervsliv har nemlig vist sig at være opskriften på at få alvorligt tilskadekomne tilbage til hverdagen og arbejdslivet.

- I de særligt tunge sager, vælger vi at tilbyde en personlig konsulent, der gennem en tæt relation bistår den skaderamte i møder med kommune, jobcenter og derigennem ofte finder en vej tilbage til arbejdsmarkedet, forklarer Helle M. Olesen, leder af Personskade hos If Skadeforsikring.

Indsatsen har to elementer. Det ene går på at øge den skadelidtes funktionsniveau med relevant behandling. Det andet omhandler rådgivning og støtte i relation til at få tilknytning til arbejdsmarkedet. I forløbet fokuseres der på at forbedre den skaderamtes forudsætninger på begge fronter.

- Vores målsætning er at mindske følgerne efter arbejdsskaden mest muligt, og få skadelidte tilbage i job. De fleste mennesker har en meget stærk arbejdsidentitet, og ønsker ikke at gå hjemme. De vil meget gerne ud på arbejdsmarkedet igen, siger Helle M. Olesen.

Sociale relationer
I en undersøgelse If har foretaget, peger over 50 pct. af de arbejdsskaderamte på de personlige, sociale relationer, som blev ydet af forsikringen, som afgørende for at finde tilbage til hverdagen og arbejdslivet.

- Det gør en markant forskel, at nogen rent fysisk stiller sig til rådighed, hjælper og sætter den skaderamte i centrum. Bare det at finde ud af, hvilke regler der er på området og hvad man har krav på fra kommunen er jo virkelig svært for en udenforstående, siger Helle M. Olesen.

Det er den private rehabiliteringsvirksomhed Aleca, der råder over socialrådgivere, psykologer og smertelæger, If samarbejder med.

Herfra deltager rådgiveren med skaderamte i opfølgningsmøder med kommunen, og vurderer om der findes behandlingstiltag, som kan fremme skadesramtes situation. Rådgiveren er også aktiv i at skabe jobmuligheder for klienten, enten med særlige hensyn på den tidligere arbejdsplads eller i et helt nyt jobtilbud. Og Aleca oplever stor villighed fra forsikringsselskabet til at betale for behandlinger og hjælpemidler der kan fremme den skaderamtes situation.

- Der er tale om en både menneskelig og økonomisk stor gevinst for alle involverede. Og flere kommuner har nu fået øjnene op for, at samarbejdet med private forsikringsselskaber skaber nogle løsninger, som kommunen ikke selv har midler og ressourcer til, siger partner og socialrådgiver i Aleca, Jakob Tarp Sørensen. 

--------------------

Se "Jeg har fået mit liv tilbage" om Anne Toftild.

Kort om If

If er Nordens største skadeforsikringsselskab og forsikrer det, der er værdifuldt i livet: Mennesker, dyr, boliger, biler og dine ting. If sørger også for at virksomheder får forsikret deres værdier og aktiviteter, så de kan fungere som normalt, selvom de skulle få en skade. Takket være 6.800 dygtige medarbejdere, heraf ca. 600 i Danmark, kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle sig trygge ved, at de vil få den hjælp de har brug for, hvis noget skulle ske. If er ejet af den finske finanskoncern Sampo.