Skip to main content

IKEA Danmark sætter ny rekord for indtjening på affald

Pressemeddelelse   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

IKEA Danmark har tjent over 1 mio. kr. på at sortere affald i varehusene. Her er det affaldssorteringsserien VARIERA, som er meget populær blandt kunderne.

 I disse dage er der klimatopmøde i Bonn i Tyskland. Repræsentanter fra IKEA er med bl.a. for at diskutere, hvordan virksomheder kan bidrage til overgangen til en lav-emissionsøkonomi. Deltagerne på klimatopmødet kan passende kigge til IKEA Danmark for inspiration, for her arbejder man målrettet med at reducere energiforbrugeret, øge produktionen af vedvarende energi og genanvende affald. Igen i år har IKEA Danmark sat rekord i affaldssortering og salg af affald til genanvendelse.

Der er penge i skrald. Det vidner det seneste forretningsår i IKEA Danmark om. Faktisk så mange penge, at IKEA har slået den tidligere rekord for indtjening på salg af affald. Det seneste år har IKEA tjent mere end 1 mio. kr. på at sortere affaldet korrekt. Og det er ny rekord. Af den samlede mængde affald i varehusene – fratrukket affaldet i IKEA Food – har IKEA sorteret 90,7 pct. i rene fraktioner og solgt det til genanvendelse.

- Affald er sjældent noget, man forbinder med noget positivt. Men håndteret rigtigt er affald ikke bare skrald, men en ressource der kan genanvendes. Affaldssortering i vores varehuse er et vigtigt element i vores arbejde med at blive så bæredygtig en forretning som muligt. Vi bliver kompenseret for det affald, vi sorterer, mens vi skal betale for at komme af med det affald, som ikke er sorteret. Det seneste år har vi altså igen øget overskuddet på den konto. Og det viser, at bæredygtighed går hånd i hånd med en god forretning, siger Jonas Engberg, der er Sustainability Manager i IKEA Danmark.

Produkter af genanvendt materiale

Selvom affaldshåndtering igen har bidraget positivt til IKEAs bundlinje, er ambitionerne meget større.

- Bæredygtighed er en forudsætning for, at vi kan drive forretning. I dag, i morgen og om 20 år. For kun gennem bæredygtig brug af jordens ressourcer kan vi sikre, at vi også har grundlaget for en forretning i fremtiden. Derfor har vi en naturlig interesse i til stadighed at gøre hele vores produktion og forsyningskæde så bæredygtig som mulig. Vi har ikke råd til at lade være, siger Jonas Engberg.

Derfor arbejder IKEA målrettet med at introducere nye produkter, som i så vid udstrækning som muligt er produceret af genanvendte materialer. Faktisk er det sådan, at 24 procent af den totale mængde plast og 18 procent af den samlede mængde bomuld, som IKEA benytter i dag, er genanvendt. Målet er, at alle produkter i 2020 udelukkende skal bestå af genanvendt, genanvendeligt og fornybart materiale.

- Det er ambitiøst, men vi mener, vi kan nå vores mål. Alle vores produkter er designet til at bruge så få materialer som muligt og pakket i flade pakker, så vi kan transportere store mængder ad gangen. Og ved at spare materialer, genanvende råvarer og affald samt skære ned på transportomkostninger, kan vi sikre, at bæredygtigt design er attraktivt og tilgængeligt for så mange mennesker som muligt, siger Jonas Engberg

IKEAs arbejde med affaldssortering når også ud til forbrugerne:

- Mange kommuner i Danmark udvider mængden af affaldstyper, borgerne skal sortere i, og hér kan vi hjælpe med et bredt udvalg af affaldssorteringsspande, som passer ind under køkkenvaskene – og i øvrigt er produceret af genanvendt plastik, siger Jonas Engberg.

Vindmølle og solceller

På energisiden har IKEA Danmark i løbet af de seneste år skiftet belysningen i alle fem varehuse til LED, og sammen med tilpasninger i den daglige drift af bl.a. ventilationssystemer og køleanlæg har IKEA Danmark formået at nedbringe energiforbruget i varehusene med sammenlagt 7 procent. I det forgangne år producerede IKEAs vindmølle i Taastrup 1.224.778 kWh, og solcelleanlægget, som er monteret på taget af IKEA Aarhus, leverede i alt 350.139 kWh. Tilsammen producerede vindmøllen og solcelleanlægget hvad der svarede til 10,27 procent af IKEA Danmarks samlede elforbrug.