Skip to main content

Selskabers acontoskat for 2019

Nyhed   •   Feb 27, 2019 09:00 CET

Senest 20. marts 2019 skal selskaber betale første rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2019. Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Et selskab kan frit vælge, om det vil betale frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af disse måneder. Desuden kan selskabet foretage en såkaldt 3. frivillig indbetaling senest 1. februar 2020.

Vær opmærksom på rentetillæg ved acontoskat

Vær dog opmærksom på rentetillægget. Normalt bliver det godskrevet ved frivillig indbetaling i marts, hvorimod det skal betales af de frivillige indbetalinger i både november og februar næste år.

I 2018 var tillægget for indbetalinger i marts/november dog 0 %, mens tillægget til den frivillige indbetaling i februar var 0,5 %. Vi kender ikke rentesatserne for 2019 endnu.

Hvornår er frivillig indbetaling af acontoskat en fordel?

Det beror på en individuel vurdering, om det vil være en fordel for et selskab at foretage en frivillig indbetaling og i givet fald hvornår, men det er formentlig ikke en fordel at indbetale inden 20. marts. I stedet kan man vente med at tage stilling til november 2019.

Husk at oprette den frivillige indbetaling i TastSelv Erhverv, inden selve betalingen gennemføres.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Raterne kan sættes ned, hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2019 bliver væsentligt lavere end den beregnede acontoskat. Sidste frist for at nedsætte acontoskatten er 20. marts 2019 (betalingsfristen), og det foregår via TastSelv Erhverv.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til selskabers frivillige betaling af acontoskat, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk