This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

I øjeblikket indsamler Skattestyrelsen oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan du allerede nu se i din skattemappe på selvbetjeningsløsningen TastSelv.
I øjeblikket indsamler Skattestyrelsen oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan du allerede nu se i din skattemappe på selvbetjeningsløsningen TastSelv.

Pressemeddelelse -

Lynintro til din selvangivelse

Snart skal du udfylde dit personlige oplysningsskema (nyt navn for selvangivelsen) for 2019, og det betaler sig at gå skemaet efter i sømmene for glemte fradrag. Få her et overblik over, hvad du skal være særligt opmærksom på.

I øjeblikket indsamler Skattestyrelsen oplysninger fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter, og mange af oplysningerne kan du allerede nu se i din skattemappe på selvbetjeningsløsningen TastSelv.

Vær opmærksom på restskatten

En af de ting, du skal være særligt opmærksom på, er restskatten. Jo længere, du venter med at betale din restskat for 2019, desto dyrere bliver det. Fra 1. januar til 1. juli 2020 er dag-til-dag-renten 2,0 % p.a., og fra den 2. juli 2020 skal du betale et tillæg på 4 %.

Det vil sige, at hvis du fx betaler en restskat på 100.000 kroner i midten af marts, hvor du kan se din årsopgørelsen i skattemappen, er renten ca. 385 kr. Hvis du venter med at betale til den 2. juli, koster det dig et tillæg på 4.000 kr.

Har du en restskat på 21.320 kr. eller derunder inklusive renter, bliver den indregnet i din skat for 2021, hvis du ikke af dig selv betaler den inden 1. juli 2020.

Den restskat, der ligger udover 21.320 kr., bliver opkrævet i tre rater, som du skal betale i august, september og oktober 2020.

Indberetning af håndværkerfradrag

Skattestyrelsens system til indberetning af håndværker-/servicefradrag for 2019 er åbent. Du får fradrag for serviceydelser for op til 6.100 kr. og for primært ”grønne” håndværksydelser mv. for op til 12.200 kr. for hver person i husstanden over 18 år. Husk, at du kun kan trække selve arbejdslønnen fra.

Se mere om håndværkerfradraget, herunder liste med godkendte arbejder, på skat.dk.

Husk dit befordringsfradrag

Mange glemmer befordringsfradraget på oplysningsskemaet, eller måske får de ikke tjekket, om Skattestyrelsens beregning er korrekt – det er nemlig ikke altid tilfældet. Fx kan Skattestyrelsen beregne fradraget på baggrund af en anden rute end den, du rent faktisk kører. Derfor er det vigtigt, at du gennemgår dette punkt i oplysningsskemaet.

Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver – eksempelvis hvis du har firmabil.

Har du styr på dine arbejdsrejser?

Hvis du rejser med dit arbejde, har du måske krav på et fradrag. Din arbejdsgiver kan vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, når du rejser i forbindelse med dit arbejde, eller udbetale diæter med statens takster.

Hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter efter regning (dvs. ikke udbetaler diæter) er det derudover muligt at få en særlig godtgørelse/et fradrag på 25 % af standardsatsen for kost. De 25 % af satsen svarer til 127,25 kr. pr. døgn i 2019, som din arbejdsgiver kan udbetale til dækning af småfornødenheder, som for eksempel en kop kaffe eller en avis. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler de 127,25 kr. pr. døgn, kan du i stedet foretage et tilsvarende fradrag på selvangivelsen.

Det er et krav, at rejsen varer mindst 24 timer, og at du ikke har mulighed for at overnatte hjemme.

Glemte fradrag er ikke tabt

Hvis du opdager, at du har glemt et fradrag i et tidligere år, har du mulighed for at ændre oplysningsskemaet/årsopgørelsen til og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Det vil sige, at du frem til 1. maj 2020 kan søge om at få genoptaget dine skatteansættelser for indkomstårene 2016, 2017 og 2018. Derefter er 2016 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via TastSelv, og hvis Skattestyrelsen godkender ændringen, sender de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat.

Husk at angive deleøkonomi

Hvis du i 2019 har udlejet din bolig, sommerhus, bil, båd, campingvogn m.v., skal du huske at angive det skattemæssige resultat.

Folketinget vedtog i 2018 en række ændringer for beskatning af indkomster fra udlejning af ovenstående, herunder særlige overgangsordninger. Hvis du har udlejet ovenstående i 2019, bør du bede din revisor om at hjælpe med at opgøre det skattemæssige resultat bedst muligt.

Sådan indberetter du underholdsbidrag/børnebidrag og private renteudgifter

Hvis du betaler private børnebidrag/underholdsbidrag og private renteudgifter, skal du opgive identifikationsoplysninger på modtageren. Oplysningerne kan ikke skrives direkte i fradragsfeltet, men skal opgives i indberetningsmodulet ved siden af den pågældende rubrik i oplysningsskemaet.

Yderligere informationerLeder af skatteafdelingen i inforevision
Flemming Saabye
T 39 53 50 38, fsa@inforevision.dk

Emner

Tags


inforevision er et revisions- og konsulenthus med 140 medarbejdere. Vi betjener cirka 3100 min­dre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher, og vores ydelser omfatter revision og regnskab, skat og moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervs­service, it og interimydelser. inforevision er etableret i 1986 og ligger i Søborg.

Pressekontakt

Relateret materiale

Relaterede nyheder