Skip to main content

Danmark har endelig taget et lille skridt på vej op ad den digitale rangliste

Pressemeddelelse   •   Jul 06, 2016 13:26 CEST

”Det er rigtig positivt at se, at Danmark endelig har ændret kurs og er steget på flere områder indenfor den digitale udvikling. Vi skal dog fortsat øge indsatsen betydeligt for at komme op på niveau med Sverige, Norge og Finland,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

I den netop offentliggjorte rapport, Global Information Technology Report 2016, ligger Danmark på en samlet 11. plads på ’digital parathed’ – med vore nordiske nabolande i top 4 sammen med Singapore.

Danskerne indtager stadig en flot førsteplads som de mest digitale forbrugere i verden. Alligevel har den offentlige digitalisering i Danmark fortsat potentiale til store forbedringer.

”På trods af, at vi er verdens mest digitale folkefærd, ligger f.eks. Rwanda, ifølge rapporten, højere end Danmark, når det gælder offentlig digitalisering. Tilsvarende er det besynderligt og beskæmmende, at vi ligger helt nede som nr. 54 når det gælder kvalitet, relevans og brugbarhed af vores offentlige hjemmesider,” fortæller Birgitte Hass.

I relation til ønsket om vækst i erhvervslivet og adgang til den nødvendige kapital understøtter tallene i høj grad behovet for, at der politisk sættes ind på dette område. Ganske vist ses en fremgang i placeringen – men det er fra plads 87 til 72. Når det gælder Danmarks evne til at skabe nye forretningsmodeller, services og produkter baseret på teknologi, ligger vi på en 29.plads, hvilket er en markant forbedring fra plads 45 i 2015, men der er fortsat lang vej til toppen.

”For at få Danmark højere op ad ranglisten kræver det, at udvikling baseret på digital teknologi i højere grad understøttes politisk," udtaler Birgitte Hass og fortsætter:

”Danmark kan og skal endnu længere op. Det kræver, at vi uddanner folk med de rette kompetencer og i fornødent omfang. Derudover skal det gøres attraktivt at investere i danske virksomheder. IT-Branchens brancheanalyse viste i år, at virksomhederne står klar med ideerne, men de mangler både kompetencer og kapital. Og herefter skal der være fortsat fokus på et godt samarbejde mellem leverandørerne og det offentlige, således at også de små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale kan udløses.”

Du kan se hele rapporten fra World Economic Forum her.

Version2 har også skrevet om Danmarks placering, og kalder det for Røven af 4. division.

Visionen for IT-Branchen
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder