Skip to main content

De små står stærkest om offentlige it-udbud

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2016 11:24 CET

Seneste tal Fra UdbudsVagten viser, at 36,9 procent af disse blev vundet af virksomheder med under 20 ansatte. I 2014 vandt de små it-virksomheder kun 19,2 procent af it-udbuddene. Samlet set betyder det en stigning på mere end 92 procent på bare et år.

”Vi kan med tallene fra 2015 se, at de små virksomheder har fået foden indenfor og har forstået, hvad der skal til for at vinde de offentlige udbud. Det er godt at se at de offentlige indkøbere i stigende grad åbner op for flere leverandører. Det kan være med til at skabe et mere levende og fleksibelt marked,” siger Kevin Leig Bengtson, adm. direktør hos UdbudsVagten.

85 færre udbud til de større virksomheder
I 2014 sad virksomheder med over 20 ansatte på mere end 80 % af de vundne udbud, men denne andel er tilsvarende faldet i 2015. Mens de mellemstore virksomheders (med mellem 21 og 100 ansatte) andel af vundne udbud er faldet med næsten 12 procentpoint, er de store virksomheders (med over 100 ansatte) andel faldet med 6 procentpoint.

Tallene viser ikke bare en mere ligelig fordeling af vundne udbud blandt de forskellige virksomhedsstørrelser, men viser også, at det samlede antal udbud er faldet 18,6 procent i 2015 i forhold til 2014. I 2015 blev gennemført 233 offentlige it-udbud mod 287 i 2014.

"Med det samlede antal udbud i nedgang betyder det, at virksomheder i højere grad skal kæmpe for at få en del af markedet. De færre udbud giver til gengæld bedre mulighed for at prioritere den gode dialog, som den nye udbudslov lægger op til". siger Lars Andersen, formand for det offentlige digitaliseringsudvalg i IT-Branchen.

Kodeks skal hjælpe den gode dialog
Et andet vigtigt redskab er det nye kodeks for godt kunde- og leverandørsamarbejde, som IT-Branchen har været med til at udforme. IT-Branchen opfordrer til, at både virksomheder og det offentlige sikrer, at kodekset implementeres i organisationerne.

"Kodekset sætter et meget kraftigt fokus på en tidlig dialog med markedet og det kan i den grad gavne flere små virksomheder, som kan bibeholde den gode andel af udbud," siger Lars Andersen.

Mangler du et overblik over de kommende udbud fra det offentlige, kan du deltage til Udbudsoverblik 2016.

Om UdbudsVagten
UdbudsVagten indsamler systematisk data om offentlige indkøb. UdbudsVagten bidrager med et faktabaseret grundlag, der har til formål at afdække hvor, hvornår og hvordan indkøbskronerne anvendes.

Læs også: små leverandører har fat i den offentlige digitalisering.
Læs også: 5 skarpe om dialog.

Det vil vi
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder