Skip to main content

Regeringen går ikke langt nok med kontantløse butikker

Pressemeddelelse   •   Jan 09, 2017 13:51 CET

Regeringens udspil, hvor butikker kan vælge at være kontantløse mellem kl. 22 og kl. 06, skal være med til at nedsætte antallet af butiksrøverier i detailhandlen. Desværre rammer forslaget ifølge De Samvirkende Købmænd noget ved siden af skiven, da mange tyverier foregår i tidsrummet 19-22. IT-Branchen er enig i, at det er et godt forslag, men forslaget ikke går langt nok.

”Selvom det er et skridt i den rigtige retning, så vi helst, at det var op til den enkelte erhvervsdrivende at beslutte, om de vil være kontantløse hele døgnet. De, der er klar til virkelig at gå ind i den digitale fremtid, skal naturligvis have lov til det,” siger Kirstin Rolver, ansvarlig for erhvervsdigitalisering i IT-Branchen.

IT-Branchen så hellere, at regeringen tog et langt større skridt mod et reelt kontantløst samfund.

Færre kontanter er godt for samfundet
Et kontantløst samfund er ikke bare en fordel i forhold til færre kontanttyverier i butikkerne. Det kan spare samfundet for milliarder og samtidig være med til at sætte en effektiv stopper for sort arbejde.

Norges Nationalbank har bl.a. beregnet, at de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger årligt udgør 0,65% af deres BNP, hvilket for Danmark vil svare til en årlig omkostning på 13,2 mia. kr. Heraf stod kontantbetalinger for 31,3% af omkostningerne, hvilket i dansk kontekst svarer til 4,1 mia. kr. om året. Dette til trods for, at de kontante betalinger udgør langt mindre end 1/3 af de samlede betalingstransaktioner.
 
Kontanter har den unikke egenskab, at de er anonyme og samtidigt er de et åbenlyst mål for berigelseskriminalitet. Hvis man ser nærmere på udgifterne ved den danske narkoøkonomi og sort arbejde, så er der klare fordele ved et kontantløst samfund.

Værdien af den mængde narkotika som det danske politi konfiskerer hvert år, er på flere hundrede millioner kr. Det er mange penge, der skifter hænder, og primært i form af kontanter, da disse ikke kan spores.

Et andet område er sort arbejde. Rockwoolfonden udgav i 2014 rapporten 'Danskernes sorte arbejdsudbud', der viser, at 22% - altså lidt mere end hver femte dansker - fortalte, at de havde udbudt sort arbejde inden for det seneste år. Ifølge Rockwoolfonden har danskernes sorte arbejde en værdi på 31. mia. kr. alene i 2014.

"Uden kontanter kan vi på sigt blive den sorte økonomi kvit, og det vil blive vanskeligere at være kriminel, så vi så gerne, at regeringen var langt mere visionær omkring det kontantløse samfund," fortæller Kirstin Rolver.

Tag skridtet mod det kontantløse samfund IT-Branchen mener, at butikkerne selv skal bestemme, om de vil være kontantløse, og om de vil være det hele tiden eller blot på visse tidspunkter af dagen.

Men det stopper ikke her. Det bør heller ikke være muligt at betale f.eks. håndværkere eller andre i kontanter, ligesom køb af varer altid bør foregå elektronisk, så man kan sikre, at alle pengestrømme kan spores.

IT-Branchen foreslår derfor:

  • Butikker skal frit kunne vælge om de vil være kontantløse – og hvor længe i løbet af et døgn, de vil være det
  • Lad evt. byer/kommuner indføre ovenstående i en forsøgsperiode, så man kan drage erfaringer af effekten
  • Alle transaktioner over et vidst minimumsbeløb (f.eks. 2.000 kr.) skal foregå elektronisk
  • Lad os inspirere af f.eks. Indien, der har fjernet 500 og 1.000 rupee sedler fra markedet

Visionen for IT-Branchen
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder