Skip to main content

Små leverandører har fat i den offentlige digitalisering

Pressemeddelelse   •   Nov 03, 2016 12:40 CET

Af de leverandører, der i 2015 leverede it-ydelser og løsninger til det offentlige, havde 87,0% af dem under 20 ansatte, 10,9% havde 20-99 ansatte og 2,2% havde 100 eller flere ansatte. Det viser tal fra UdbudsVagten.


”Fordelingen er nogenlunde den samme i forhold til 2014, og den viser, at det offentlige i høj grad bruger mindre it-virksomheder, når de skal udrulle deres digitale strategi,” siger Kevin Leig Bengtson, adm. direktør hos UdbudsVagten. I 2014 var fordelingen hhv. 86,9%, 10,8% og 2,3%.


2.230 digitale hjælpere
Selvom det ofte er de store flagskibsprojekter, der trækker overskrifterne, så findes der en sand underskov af mindre leverandører til det offentlige. Og det glæder IT-Branchen.

”Det er glædeligt, at så mange forskellige it-leverandører bidrager til den offentlige digitalisering med netop deres specialområde og ekspertise. Det er med til at rykke os hen mod fremtidens digitale samfund,” udtaler Lars Andersen, formand for udvalget til offentlig digitalisering i IT-Branchen.

Læs også: Få indblik i alle udbud for milliarder.

Nye udbudsregler kan få flere på banen
Den nye udbudslov, der trådte i kraft i starten af 2016, giver mere fleksible rammer for udbud, og lægger bl.a. op til dialog i hele udbudsprocessen. Det giver mulighed for at afklare og udfordre udbuddet inden det skrives færdigt, så kravspecifikationen i sidste ende åbner op for forskellige løsningsmodeller.

”Det kan være ret så omkostningsfyldt at komme ind på markedet, og det holder desværre stadig mange fra at byde på offentlige it-projekter. Derfor håber vi også, at det offentlige i stigende grad vil gøre brug af de nye udbudsmuligheder, så vi ikke bare får bedre løsninger, men også får langt flere leverandører ind på det offentlige marked,” siger Lars Andersen.

I Danmark kommer store dele af vores vækst og innovation fra små virksomheder. I It-branchen er dette også tilfældet. Kun ved at åbne op for den store gruppe af mindre leverandører og deres innovationskraft kommer vi sikkert i mål med Danmarks digitale omstilling.

Læs også: Erhvervslivet løb med statsministeren.

Få overblik over udbudsmarkedet
Offentlige myndigheder køber årligt it for et tocifret milliardbeløb bl.a. gennem mere end 700 it-udbud. Markedspotentialet er stort for mange it-virksomheder. Men det er en stor opgave at danne sig et overblik, og udvælge de udbud, der er de helt rigtige for din virksomhed at gå efter.

Hvis man som it-leverandør har svært ved at overskue det offentlige marked, bør man deltage i Udbudsoverblikket 2016. Det foregår 14. november på Børsen, og er årets eneste event, hvor man kan få det store overblik over de kommende udbud.

At dialog kan være svær, er ingen hemmelighed. Især ikke når det gælder dialog omkring udbud. For hvad skal, kan og bør man spørge om? IT-Branchen giver derfor fem skarpe om dialog og har været med til at udvikle et kodeks omkring det gode samarbejde, der skal øge dialogen og forbedre samarbejdet mellem parterne.

Læs også: Danmark har endelig taget et skridt op ad den digitale rangliste.

Om UdbudsVagten
UdbudsVagten indsamler data om offentlige indkøb og udbud fra mere end 20.000 datakilder og overvåger udbudsdata fra 124 lande.

Visionen for IT-Branchen
Vi arbejder for at skabe et stærkt og digitalt samfund, der udnytter teknologiens fulde potentiale til glæde for både økonomien og det enkelte menneske. Og vi vil sikre en konkurrencedygtig og professionel it-branche, der aktivt bidrager til vækst og udvikling i et digitalt Danmark.

Sådan gør vi det

  • Sætter den politiske agenda og påvirke lovgivningen, så det bliver enklere for vores medlemmer at drive forretning til glæde for fremtidens digitale samfund
  • Fremmer medlemmernes internationale konkurrenceevne og lønsomhed gennem kundevendte events, arrangementer og møder
  • Styrker medlemmernes forretning ved at tilbyde medlemsservices indenfor bl.a. juridisk rådgivning, presse og kontraktskrivning
  • Er den førende brancheforening i Danmark, der tilbyder et stærkt netværk, hvor man mødes, deler erfaringer og finder nye forretningsmuligheder