Skip to main content

Affaldskørslen i Madrid bliver mere miljøvenlig med CNG-drevne Iveco Stralis

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2016 10:00 CET

Byrådet i Madrid har indkøbt 109 tunge Iveco Stralis køretøjer, der kører på komprimeret naturgas (CNG) til sin flåde af renovationskøretøjer.

Byrådet i Madrid har udvidet sin flåde med 109 Iveco Stralis køretøjer, der kører på komprimeret naturgas (CNG), til brug for indsamling af dagrenovation i den spanske hovedstad.

Det er Iveco-fabrikken i Madrid, der står for produktionen af disse tunge gasdrevne lastbiler, der reducerer CO2-udledningen med 10%, partikelindholdet med 95% og NOx med 35%, ligesom de leverer brændstofbesparelser på op til 40% og totale ejeromkostninger (TCO), der er 10% lavere end for den tilsvarende dieselversion.

Byrådet i Madrid har indkøbt 109 tunge Iveco Stralis køretøjer, der kører på komprimeret naturgas (CNG) til sin flåde af renovationskøretøjer.Disse køretøjer er udelukkende fremstillet på Iveco-fabrikken i Madrid.

De køretøjer, som Madrids byråd netop har anskaffet, omfatter 90 Stralis AD260S33YPS CNG-modeller, udstyret med 19 m3 Ros Roca-opsamlere og 19 AD190S33/ P CNG-modeller, hver med en 12 m3 Ros Roca-opsamler.Lastbilerne er udstyret med en Iveco Cursor 8 motor til komprimeret naturgas (CNG) som leverer 330 hk kombineret med en automatgearkasse med integreret retarder.Motorerne har otte CNG cylindre med en samlet volumen på 640 liter for AD260S33YPS modellen og 600 liter for AD190S33/P modellen.Stralis lastbilerne er desuden udstyret med den nyeste sikkerhedsteknologi og er skræddersyede til at imødekomme virksomhedernes behov.

Naturgas (eller metan) lagres i gasformig tilstand ved et tryk på 200 bar, som regulatoren reducerer i to trin, før gassen sprøjtes ind i motoren.Brændstoffet er meget renere end fossile brændstoffer og genererer 95% mindre partikeludslip end diesel, 35% mindre NOx og 10% mindre CO2, hvilket svarer til 85 tons om året.Dertil kommer, at motoren er 50% til 75% mere støjsvag end Euro VI-dieselmotoren, da Stralis CNG reducerer støjforureningen med mellem 3 og 6 decibel sammenlignet med andre lastbiler med samme præstationsniveau.

Naturgasmotorer er også billigere i drift.De giver en brændstofbesparelse på 40% og opnår totale ejeromkostninger (TCO), som ligger 10% under modsvarende dieselversion, vel at mærke uden at reducere transportkapaciteten eller øge drivhuseffekten eller luftforureningen.

Metan er en naturlig ikke-toksisk gas, som er mindre letantændelig end benzindampe og mindre forurenende og mere effektiv end flydende gas (propan eller butan), eftersom det kræver mindre brændstof at tilbagelægge samme strækning.Der findes i øjeblikket 43 offentlige CNG-tankstationer og 19 LNG-stationer i Spanien, hvilket gør Spanien til det land i Europa, der har flest tankstationer der sælger flydende naturgas.Yderligere ni tankstationer, der både sælger CNG og LNG, er i øjeblikket under opførelse.

Ivecos førende position inden for udvikling, produktion og salg af alternative naturgasmotorer er et resultat af over 20 års erfaring. I dette tidsrum har firmaet produceret over 16.000 køretøjer og 29.000 motorer af denne slags.

Madrids byråd har købt disse Stralis-modeller gennem et centraliseret statsligt indkøbssystem, som er en model til indkøb af varer, arbejdskraft og tjenesteydelser, som kan benyttes generelt af enhver af afdelingerne inden for den offentlige forvaltning i Spanien.

Iveco er et selskab i CNH Industrial N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på den italienske børs’ Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Iveco udvikler, fremstiller og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer og entreprenørkøretøjer.

Det store produktudbud omfatter Daily, der går fra 3 til 7,2 tons totalvægt, Eurocargo fra 7,5 til 18 tons, Trakker (specielt til offroad anvendelser) og Stralis på over 16 tons. Desuden producerer koncernen, under navnet Iveco Astra, entreprenørkøretøjer, stive og leddelte dumpere samt specialkøretøjer.

Iveco har over 21.000 ansatte og producerer køretøjer med brug af de nyeste teknologier i 7 lande over hele verden, i Europa, Asien, Afrika, Oceanien og Latinamerika. 4.200 salgssteder og serviceværksteder i over 160 lande garanterer teknisk support overalt, hvor der er en Iveco-lastbil på arbejde.