Skip to main content

Debat på altinget.dk: Bonus for biogas kan sikre grøn omstilling af tung transport

Pressemeddelelse   •   Mar 04, 2019 15:12 CET

Danmark taber terræn i forhold til vores naboer, når det gælder omstilling til biogaskøretøjer, og det faktum kan gøre det svært for os at nå EU-direktivet, om at lastbiler i 2030 skal udlede 30 procent mindre CO2 end i dag.

Af Morten Iversen, Nordic Sustainability Manager, IVECO

Tirsdag d. 19. februar 2019 blev det i EU vedtaget, at nye lastbiler i 2030 skal udlede 30 % mindre CO2 end i dag. Det nye CO2-reduktionsmål er en vigtig milepæl for den grønne omstilling af transportsektoren, fordi den tunge transport netop ikke var inkluderet i efterårets beslutning om en CO2-reduktion på 35 % for nye biler og varebiler.

Men den nye beslutning rejser samtidig et afgørende spørgsmål: Hvordan når vi målet? Svaret er ikke nødvendigvis enkelt, men biogas bliver en afgørende del af det – i hvert fald når vi snakker tung transport.

Biogas fortrænger fossile brændsler

Faktisk viser de seneste tal fra EU direktiv 2018/2001 af 11. december 2018, at man reducerer CO2-udledningen i det grønne regnskab med 179 %, når man skifter fra diesel til biogas. Det svarer til, at vi kan fjerne næsten to dieselkøretøjer for hvert eneste biogaskøretøj, der sendes ud på vejene.

Årsagen er, at brugen af husdyrgødning til fremstilling af biogas både gavner natur og landbrug, samtidig med at det fortrænger de fossile brændsler. Det er også forklaringen på, at biogas kan præstere en CO2-reduktion på over 100 %.

Hertil kommer, at en række ekspertanalyser de seneste år har tegnet et entydigt billede af, at biogas som drivmiddel i den tunge transport er langt den billigste og mest effektive måde for samfundet at efterleve sine CO2-reduktionsmål på. En konklusion, som også Det Økologiske Råd slog til lyd for i februar 2017 på altinget.dk.

Danmark sakker agterud

Så hvorfor er biogas-køretøjerne stadig ikke mere udbredte i Danmark? Her er det vigtigt at understrege, at teknologien allerede er på plads og har været det i de mere end 20 år, Iveco har leveret lastbiler, der kører på gas. Udbredelsen er godt i gang uden for Danmark, og i dag kører der over 2 mio. gaskøretøjer rundt på de europæiske veje. De kan tankes på over 3.300 tilgængelige CNG-stationer over hele Europa inkl. Danmark.

Sverige er et af foregangslandene, og ifølge Energigas Sverige kørte der i slutningen af 2017 lidt over 55.000 gasdrevne køretøjer rundt, som kunne tankes op på flere end 180 offentligt tilgængelige tankstationer. Andelen af busser i Sverige, der kører på gas, er nu helt oppe på 17 %.

Til sammenligning har vi i Danmark pt. 585 gasdrevne køretøjer ifølge De Danske Bilimportørers Bilstatistik. Altså kun omkring 1 % af antallet, der kører i Sverige. De kan tankes op på de kun 17 tankstationer, der pt. er etableret i Danmark. Andelen af gasbusser i Danmark er fortsat under 2 %.

Skab økonomisk incitament

Hvad ligger der bag den helt enorme forskel på landene? En vigtig del af forklaringen er, at man fra den svenske regerings side har indført økonomiske incitamenter til at investere i køretøjer på biogas, bl.a. via det såkaldte Bonus Malus afgiftssystem, som blev indført sidste år.

Sådan er det ikke i Danmark, hvor efterspørgslen på bæredygtig transport stadig primært kommer fra enkelte kommuner og private virksomheder, der fx byder ind på kommunale transportopgaver.

Skal vi derfor rykke ved det store samlede billede, kræver det en langt mere målrettet politisk indsats. Her bliver folketingsvalget – som flere spår til at blive det første nogensinde med miljø som et af hovedtemaerne – en god anledning til at overveje, hvor længe vi fortsat vil lade den grønne transport køre uden om Danmark?

Debatindlægget er oprindeligt bragt på altinget.dk.

IVECO er et selskab i CNH Industrial N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på den italienske børs’ Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO udvikler, fremstiller og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer og entreprenørkøretøjer.

Det store produktudbud omfatter Daily, der går fra 3 til 7,2 tons totalvægt, Eurocargo fra 6 til 19 tons, Trakker (specielt til offroad anvendelser) og Stralis på over 16 tons. Desuden producerer koncernen, under navnet IVECO Astra, entreprenørkøretøjer, stive og leddelte dumpere samt specialkøretøjer.

IVECO har over 21.000 ansatte og producerer køretøjer med brug af de nyeste teknologier i 7 lande over hele verden, i Europa, Asien, Afrika, Oceanien og Latinamerika. 4.200 salgssteder og serviceværksteder i over 160 lande garanterer teknisk support overalt, hvor der er en Iveco-lastbil på arbejde.