Skip to main content

Jeudan modtager pris for sin transparens

Pressemeddelelse   •   Jan 25, 2018 08:00 CET

Finansforeningens årlige Specialpris går til Jeudan for højt informationsniveau og transparens i kommunikationen til koncernens interessenter.

Standardsættende årsrapporter over en lang årrække med et informationsniveau og en transparens, som langt overgår den øvrige branche. Det er hovedargumentet for, at Finansforeningen har udvalgt Jeudan som årets modtager af sin Specialpris. Prisen - som blev overrakt i går aftes - gives til børsnoterede selskaber i Danmark, der har ydet en særlig informationsindsats inden for et afgrænset område.

Mere konkret begrunder dommerkomiteen tildelingen af prisen med, at Jeudan i årsrapporten tydeligt har separeret driftsindtjening fra værdireguleringer, hvilket skaber transparens. Desuden nævner komiteen, at et afsnit i årsrapporten om risiko er særdeles brugbart til at forstå risici. Samtidig får Jeudan anerkendelse for sin simuleringsmodel på firmaets hjemmeside, der tjener som service til yderligere risikovurdering.

'Jeudans forretningsmodel bygger på virksomhedens kerneværdier; ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. I den sammenhæng indeholder selskabets årsrapport år efter år en befriende ærlig beskrivelse af det københavnske ejendomsmarked, og ledelsen er ikke bleg for at advare om overophedning – noget som den øvrige ejendomsbranche kunne lære noget af,' nævnes det endvidere i dommerkomiteens konklusion.

"Vi er meget tilfredse med at modtage prisen, som er en anerkendelse af vores forretningsmodel og vore kerneværdier. Vi stiler højere end at aflægge et redeligt regnskab. Vores mål er et højt informationsniveau, hvor vi præsenterer vores interessenter for en klar og nøgtern beskrivelse af koncernens strategi, samlede udvikling og risici," udtaler adm. direktør Per W. Hallgren.

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme primært i Storkøbenhavn. Desuden tilbyder Jeudan et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed baseret på kerneværdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen beskæftiger 400 medarbejdere.

Vedhæftede filer

Word-dokument