Skip to main content

Konkurrence om nyt stort projekt for Energinet.dk vundet

Nyhed   •   Jan 03, 2016 11:22 CET

Projektet, med et anlægsbudget på 70 MDKK, indgår som en del af COBRAcable, der er en ny 700 MW højspændings forbindelse mellem Danmark og Holland. KAAI er på baggrund af omfattende erfaring med tilsvarende opgaver, valgt som totalrådgiver for projektet, der placeres i Endrup ved Esbjerg.

Omformerstationen med bygninger på i alt 6.000 m2, omfatter en 20 m. høj ventil-/reaktorhal, med tilhørende servicebygning og lagerhal, foruden omfattende fundament- og anlægsarbejder i tilknytning til projektet.

Formålet med COBRAcable er at forbedre sammenhængen med det europæiske transmissionsnet ved at øge udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og styrke infrastrukturen, forsyningssikkerheden og markedet.

Fakta om COBRAcable

Energinet.dk vil sammen med det hollandske transmissionsselskab TenneT etablere et 700 MW højspændingskabel mellem det nordlige Holland og Jylland. Elforbindelsen kaldes COBRAcable.

Elforbindelsen har et samlet budget på ca. 4,7 mia. kr. Energinet.dk’s andel er 50 pct. Europa-Kommissionen støtter COBRAcable med 650 mio. kr. fra den økonomiske genopretningsplan på energiområdet - European Energy Programme for Recovery.

For Danmark er elektriske forbindelser til nabolandene et vigtigt fundament for et velfungerende elmarked og en sikker elforsyning. Målet om, at vindkraften i 2020 skal dække, hvad der svarer til 50 pct. af Danmarks elforbrug, gør elforbindelser til udlandet endnu vigtigere. De giver mulighed for at sælge strøm til naboerne, når vindkraftproduktionen er rigelig. Omvendt giver elforbindelserne mulighed for at købe strøm, når vindkraftproduktionen er beskeden.

Med installation af kabel og konvertere i 2017-18 kan anlægget være i drift primo 2019.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">privatlivspolitik</a>.