Skip to main content

KAB vælger ny byggepartner til milliardkontrakt

Pressemeddelelse   •   Mar 22, 2019 12:59 CET

KAB TRUST er navnet på det nye byggepartnerskab, der skal håndtere byggesager for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet, hvis boligorganisationerne vælger det.

Det er et fællesskab bestående af Enemærke & Petersen a/s, KANT arkitekter, JJW arkitekter, SLA, Oluf Jørgensen A/S, Norconsult og Rekommanderet, der har vundet opgaven som KAB’s nye, strategiske byggepartner.

Det nye byggepartnerskab, der kalder sig KAB TRUST, skal håndtere byggesager for boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Det er op til den enkelte boligorganisation, om de vil lægge deres byggesager i byggepartnerskabet eller sende dem i udbud på traditionel vis, men KAB forventer, at der kommer byggesager for omkring seks mia. kr. over en periode på op til seks år.

De første sager
Partnerskabet trækker i arbejdstøjet allerede den 1. april 2019. Fire projektledere fra KAB skal sidde sammen med de nye partnere på KAB’s kontor på Havneholmen, og de første seks byggesager ligger allerede klar til gennemførelse i regi af KAB TRUST.

Partnerskab skal sikre bedre resultater

Tidligere er hver enkelt byggesag blevet udbudt separat, og de mange skiftende samarbejdspartnere har formentlig været en af grundende til den svigtende kvalitet og det stigende antal konflikter, KAB’s bygherrer har oplevet i flere sager.

”Med det nye byggepartnerskab vælger vi at organisere byggeprojekter på en ny måde, der skal være med til at sikre bedre resultater i såvel renoveringer som nybyggeri. Med valget af KAB TRUST får vi en samarbejdspartner der allerede har en solid erfaring med strategisk partnerskab og som dermed kan understøtte målsætningen om bedre resultater i byggeriet. Vi tror på, at et tæt samarbejde med KAB TRUST vil komme boligorganisationer, byggesager og beboere til gode,” siger Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.

Fokus på beboernes behov

”Enemærke & Petersen har en lang tradition for at bygge i det almene, og særligt de store renoveringsopgaver er vores absolutte hjerteblod. Vi kan højne kvaliteten ved at søge at komme tæt på beboerne og afdække deres behov. Det er en kompliceret opgave, som vi hele tiden søger at blive bedre til. Det er helt afgørende for den oplevede kvalitet af det færdige byggeri, men bestemt også for processen,” siger Kim Thinggaard, projektdirektør i Enemærke & Petersen, og tilføjer:

”Vi går ind i et nyt partnerskab med ydmyghed, og med stor energi.”

Formand med klare forventninger
Flere af boligorganisationerne i KAB-fællesskabet har også klare forventninger til det nye byggepartnerskab.

”Stabilitet er et succesmål for os. Vi har mange, dårlige erfaringer med ekstra krav fra entreprenører, som påvirker økonomien, og tidsplaner der ikke holder. Jeg håber, at det nye byggepartnerskab vil betyde, at både økonomi og proces i byggesagerne i højere grad vil følge budgetter og planer,” konstaterer Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København, der er en af de største organisationer i KAB-fællesskabet.

Der løber nu en stand still-periode på 10 dage. KAB forventer at kunne underskrive rammeaftalen den 1. april 2019.

For yderligere information kontakt venligst byggeudviklingschef i KAB, Ulrik Steen Jensen på 40 49 11 56 eller ulrje@kab-bolig.dk

KAB administrerer bl.a. alment og kommunalt byggeri og leverer en lang række relaterede ydelser. KAB er ejet af beboerne i mere end 60 boligorganisationer med flere end 60.000 almene boliger i hovedstadsregionen.

Almene boligorganisationer sætter beboerne i centrum gennem beboerdemokrati og indflydelse.

KAB leverer professionel boligadministration med vægt på boliger for alle og på at skabe rammer for et godt liv.