Skip to main content

Nyt seniorbofællesskab vil tiltrække begge køn

Pressemeddelelse   •   Mar 25, 2019 14:36 CET

Visualisering af det nye seniorbofællesskab, Ovalen, i Boligselskabet AKB, Albertslund. Illustration: Vandkunsten.

Flere kvinder end mænd vælger et seniorliv i bofællesskab. I Albertslund spirer et nyt seniorbofællesskab, hvor der er arbejdet målrettet med at ska-be rammer, som også tiltrækker mænd. Seniorbofællesskabet er udviklet i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania.

Ovalen i Albertslund er nytænkning af seniorbofællesskabet som boform og har ambition om at tiltrække både kvinder og mænd. Her skal være plads til både erhvervsaktive seniorer og pensionister - enlige såvel som par. De kommende beboere skal have en blandet social baggrund. Og så skal det også være til at betale for dem, der kun har en folkepension.

Ovalen består af 50 boliger og er beliggende i Roholmparken i Albertslund. Projektet er udviklet i et partnerskab mellem Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania. 

Mænd vil mødes om aktiviteter og på egne præmisser
Et vigtigt fokus i arbejdet med at udvikle det nye bofællesskab har været at sikre, at det bliver nytænkende i sin måde at skabe rammerne for et levende hverdagsfællesskab mellem beboerne. Blandt andet er det et mål i udformningen af bofællesskabet, at det appellerer lige så meget til mænd som til kvinder.

Et værdiprogram, som giver bud på, hvad hverdagens fællesskaber kan samle sig om, er udviklet som grundlag for bofællesskabet. Værdiprogrammet tager udgangspunkt i en række interviews, som blandt andet peger på, at mange mænd har brug for konkrete aktiviteter at mødes om, at kunne trække sig fra fællesskabet og at kunne være sammen med andre på egne præmisser. Derfor skabes der rum til i fællesskab at udvikle konkrete faciliteter, som kunne være fx værksted, motionsrum og billard.

I udformningen af de fysiske rammer for bofællesskabet arbejdes der ligeledes med både privatliv og tre grader af fællesskab: ”Lidt sammen”, hvor man lige hilser på, når man henter sin post eller sidder udenfor og læser avisen. ”Tæt sammen”, hvor man mødes om en fælles interesse eller hobby. Og ”Alle sammen”, hvor alle er med til fx at fejre traditioner eller mødes om at vedligeholde de fælles rammer.

Det er samtidig en kerneværdi, at der også er fællesskab med det omgivende lokalmiljø, så der skabes et stærkt samspil mellem bofællesskabet og kvarteret omkring Roholmparken.

”Albertslund blev til levende by fra bar mark i 1960’erne. Som dengang står vi nu midt i en kæmpe udvikling af vores by, hvor vi prioriterer nye rammer for levende fællesskaber. Ovalen passer lige ind i den udvikling, og jeg glæder mig til at se det gro og blive et seniorbofællesskab, der giver værdi til en masse mennesker og til byen,” siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

”I AKB, Albertslund er vi stolte af at være med til at gentænke rammerne om seniorbofællesskabet og levere flere boliger af en type, som der er stor efterspørgsel på,” siger René Løfqvist, formand for Boligselskabet AKB, Albertslund.

Seniorbofællesskaber mindsker ensomhed blandt ældre
Projektet er en del af Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’, som skal bekæmpe ensomhed blandt ældre. Baggrunden for initiativet er en række undersøgelser, som viser, at ensomheden stiger blandt ældre, men at livskvaliteten vokser og ældre føler sig mindre ensomme, når de bor i bofællesskab.

”Vi ved, at ensomhed er en af vores store samfundsudfordringer, og at seniorbofællesskaber kan være en del af løsningen. Med Ovalen har vi i fællesskab udviklet et eksempel på, hvordan vi etablerer seniorbofællesskaber med plads til mest mulig bæredygtighed, naboskab og mangfoldighed – og med fokus på at få mændene med. Det er ikke nemt i praksis – men vi håber, at det lykkes her,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

Seniorbofællesskabet Ovalen er et af syv projekter, som Realdania bidrager til, som skal inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i både den private og almene boligsektor.

Alle projekterne lægger vægt på at afprøve, hvordan de fysiske rammer kan understøtte forskellige hverdagsfællesskaber og sociale møder, som er afgørende for at bekæmpe ensomhed.

Lokalplan for Ovalen forventes at blive sendt i høring i efteråret 2019. Herefter forventes lokalplanen at blive behandlet i 2020, og hvis lokalplanen godkendes, kan seniorbofællesskabet Ovalen stå færdigt i sommeren 2022.


FAKTA:

Fakta om ældre og ensomhed
• 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: VIVE).
• Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: VIVE og Methods/Petersen).
• Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra VIVE viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
• I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

Fakta om ’Rum og fællesskaber for ældre’
Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019.

Initiativet omfatter partnerskaber med både den almene boligsektor og private aktører, samt et eksempelbyggeri, som opføres i et yderområde af Realdanias datterselskab Realdania By & Byg.

Projekterne lægger vægt på at afprøve, hvordan de fysiske rammer kan understøtte forskellige hverdagsfællesskaber og sociale møder, som er afgørende for at bekæmpe ensomhed.

Desuden har Realdania sideløbende igangsat en oplysningskampagne, der opfordrer til, at man i god tid – f.eks. allerede i 50’erne – tager stilling til, hvordan man vil bo i sit seniorliv.

Fakta om Boligselskabet AKB, Albertslund og KAB
Boligselskabet AKB, Albertslund ejer omkring 1.000 almene boliger i Albertslund kommune og har et ønske om at fremme et varieret boligudbud. Senest har selskabet opført boligafdelingen Alberts Have, der tilbyder prisbillige rækkehuse med fokus på at minimere driften gennem et aktivt naboskab.

KAB administrerer over 68.000 boliger i hovedstadsområdet – herunder boligerne i Boligselskabet AKB, Albertslund. KAB har stor erfaring med at etablere seniorbofællesskaber i samarbejde med boligorganisationer og kommuner. Både som byggeforretningsfører for det aktuelle byggeprojekt, som udviklingspartner for den kommende beboergruppe, og som administrator for de nye boliger.

Om Realdania
Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.350 projekter med mere end 18 mia. kr. Realdania har omkring 155.000 medlemmer.

Kontakt:
Jesper Birn Lindeberg
Seniorprojektleder i KAB
(på vegne af Boligselskabet AKB, Albertslund)
Telefon 38381833/ 23299606

Steen Christiansen
Borgmester i Albertslund Kommune
Via kommunikationskonsulent Janus Enemark Nissen
Telefon 43686093

Nina Kovsted Helk
filantropidirektør i Realdania
Telefon 30 99 53 01

KAB administrerer bl.a. alment og kommunalt byggeri og leverer en lang række relaterede ydelser. KAB er ejet af beboerne i mere end 60 boligorganisationer med flere end 60.000 almene boliger i hovedstadsregionen.

Almene boligorganisationer sætter beboerne i centrum gennem beboerdemokrati og indflydelse.

KAB leverer professionel boligadministration med vægt på boliger for alle og på at skabe rammer for et godt liv.