This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressemeddelelse -

KommuneKredit udsteder en ny 5-årig EUR benchmark

Tirsdag den 6. marts 2018 udstedte KommuneKredit årets anden benchmarkudstedelse i EUR.

Obligationer har en kuponrente på 0,25% p.a. og udløber 15. maj 2023. Obligationsprisen er baseret på mid-swaprenten minus 13 basispoint. Udbuddet startede på mid-swaprenten minus 11 basispoint, og der var stor interesse for at købe obligationerne. Det gjorde det muligt, at justere prisen i to omgange til den endelige pris på mid-swaprenten minus 13 basispoint.

Der var ordrer fra mere end 70 investorer for i alt EUR 2,3 mia.

Arrangører på udstedelsen var: Barclays, Citi, Danske Bank og HSBC.

Se den engelske pressemeddelelse.

Tags


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt