Skip to main content

Det meste skylles ud hjemme hos borgerne

Nyhed   •   Nov 03, 2016 12:34 CET

Omkring 96 pct. af lægemidlerne anvendes hjemme hos borgerne. Derfor er det afgørende at få afprøvet, hvordan MBBR-teknologien fungerer på de kommunale renseanlæg. Det sker lige nu i fuld skala på Herning Vands renseanlæg. Aarhus Vand har afprøvet teknologien på et pilotanlæg på Viby renseanlæg. Resultaterne var meget positive.

– På et normalt renseanlæg fjerner vi 10 – 20 pct. af stofferne diclofenac og venlafaxin, der er meget skadelige for vandmiljøet og på EU’s Watch List over uønskede stoffer.

Men med MBBR-teknologien fjernede vi for eksempel mere end 90 pct. af diclofenac og op til 50 pct. af venlafaxin. Begge er ellers nogle af de vanskeligste stoffer at fjerne i renseanlæg med aktiv slam proces, siger Karen Klarskov Møller, der er projektleder med ansvar for lægemidler hos Aarhus Vand.

Hun afventer nu spændt resultaterne fra Herning Vand. Det handler om at dokumentere, at man kan fjerne netop de miljøfremmede stoffer, som man ønsker at fjerne, så de ikke når ud i vandmiljøet.

– Hvis sygehusene etablerer MBBR på egne renseanlæg kan de maksimalt fjerne 4 pct. af lægemidlerne, mens man på de kommunale renseanlæg kan gå efter at fjerne 96 pct. af de uønskede stoffer. Når fru Hansen får medicin i hånden på Skejby Sygehus og kører hjem til Silkeborg, skaber det jo i sidste ende et problem på renseanlægget i Silkeborg og ikke i Skejby.

Det er et spørgsmål om penge, hvad man vælger, siger Karen Klarskov Møller. Hun ser lægemiddelstofferne som et globalt problem for vandmiljøet.