This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Krüger installerer Danmarks største riste til at rense nødoverløbsspildevand

Nyhed -

Krüger installerer Danmarks største riste til at rense nødoverløbsspildevand

Klimaforandringerne fører stadigt større mængder regn med sig, end de fleste renseanlæg er dimensioneret til at håndtere. I Viby uden for Aarhus har de oplevet så voldsomme oversvømmelser som konsekvens af skybrud, at hvad der tidligere var betegnet som en 100-års hændelse, nu kan forekomme flere gange om året. Konsekvensen er eksempelvis, at Viby Renseanlæg ikke kan klare den tilstrømmende vandmængde, og at man derfor er nødt til at lede urenset spildevand uden om renseanlægget, hvorefter det havner nedstrøms i Døde Å og videre ud i Brabrand sø. Til stor gene for lokale beboere og kommunen.

Viby Renseanlæg ønskede derfor at installere riste til mekanisk at rense dette nødoverløbsspildevand, før det blev ledt ud i åen. Kravet var, at ristene skulle kunne håndtere hele 15 m³ spildevand i sekundet. Krüger vandt opgaven i konkurrence, da vores isætning passede perfekt til de faktiske forhold på renseanlægget, og fordi kvaliteten var helt i top.

Flemming B. Møller fra Aarhus vand A/S udtaler, at Aarhus Vand, som Viby Renseanlæg hører til, er glade for installationen, og at han med større sindsro kan se den fremtidige mængde tilløbsvand i øjnene.

Han takker desuden for det gode samarbejder imellem Aarhus Vand og Krüger, og ser frem til, at vi også fremover løser eventuelle udfordringer sammen.

15 m³ overløbsvand per sekund

Krüger har installeret en løsning bestående af fire ø1000 mm riste på 34 meters længde med 6 mm huller. Løsningen er baseret på HUBER RoK2 teknologi. Ristene er designet til høje strømningshastigheder og en kontinuerlig rensning af ristene under drift, hvilket giver optimal og lav hydraulisk modstand gennem ristene. Entreprisen blev udført i tæt samarbejde med kunden, og blev leveret indenfor aftalt tid.

Projektleder Morten Nickelsen fra Krüger fortæller:

“Jeg er meget tilfreds med den løsning, vi har installeret for Viby Renseanlæg. Udover at den lever op til alle kundens forventninger, er det også den største nødoverløbsinstallation, der er installeret i Danmark - både hvad angår længden på ristene og mængden af vand, der skal håndteres.”

Ristene kan således klare og håndtere op 15 m³ overløbsvand per sekund. Overløbsristeinstallationen er desuden designet til at opsamle selv de mindste dele ristegods, så de ikke længere ledes ud i byens å-system. Til stor gavn for både kommunen, borgerne og ikke mindst miljøet.

Emner


Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Vi er i dag en internationalt orienteret dansk virksomhed med 450 medarbejdere, der fokuserer på at levere tekniske løsninger tilpasset kundens behov. Vi leverer helhedsorienterede og miljøbæredygtige løsninger inden for vand og spildevand til industrier og offentlige myndigheder. Krüger er et datterselskab i Veolia Water Technologies, en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med mere end 163.000 medarbejdere. Veolia leverer løsninger indenfor Vand, Energi og Genanvendelse, og arbejder målrettet på at genvinde, genanvende og bevare verdens ressourcer.

Pressekontakt