Skip to main content

Ny pumpestation til københavnernes spildevand

Nyhed   •   Feb 28, 2017 11:27 CET

C.F.Møllers arkitekttegning over den nye Kløvermarken Pumpestation

Det er Danmarks største spildevandspumpestation, der for tiden bygges af HOFOR ved siden af den eksisterende men utidssvarende Kløvermarken Pumpestation på Amager. Den nye pumpestation skal tage over efter den gamle, der siden 1901 har pumpet det meste af det københavnske spildevand – først ud i Øresund og siden 70’erne til det nærliggende renseanlæg Lynetten.

Krüger står for designet af den nye pumpestation, der reelt består af to pumpestationer med en samlet kapacitet på 8,5 m/s. Det er samme kapacitet som den eksisterende pumpestation, da der ikke kan pumpes mere vand gennem de eksisterende trykledninger ud mod Lynetten. Alternativt skulle man etablere nye trykledninger, men HOFORs vurdering er, at det ikke er nødvendigt at øge deres kapacitet da en lang række skybrudsprojekter i København og Frederiksberg vil medføre, at en stor del af regnvandet ved store skybrud ikke ledes til kloaksystemet og dermed ikke kommer til pumpestationen.

Ekstra sikkerhed
– Det er et klart ønske for os, at vi nu får en todelt pumpestation, så vi øger sikkerheden og eksempelvis kan tage den ene ud af drift om nødvendigt, uden at det rammer pumpningen af spildevand, da den anden kører videre og kan gøre arbejdet. Det er kun når det regner, at der er brug for dem begge i aktion, siger projektleder Niels Eriksen fra HOFOR.

Da den eksisterende pumpestation ikke kan tages ud af drift, ville en renovering være meget besværlig og nogle konkrete forhold som eksempelvis at gøre sumpen dybere, ville være meget vanskeligt at gennemføre. HOFOR har derfor besluttet at bygge den nye pumpestation ved siden af den eksisterende.

En væsentlig del af projektet har været at planlægge, hvordan tilløbet til den eksisterende pumpestation flyttes til den nye pumpestation. Arbejdet har skullet planlægges meget detaljeret, da der ikke kan lukkes for spildevandet fra København. Det kan alene ledes i forsinkelsesbassiner og det medfører, at de tidsrum, der kan arbejdes i, er meget korte.

Billede: Arbejdet er godt igang på Kløvermarksvej

Grønne hensyn 
– Vi laver klimasikring ved at lægge gulvet i pumpestationen højt, så overfladevand ikke kan oversvømme anlægget. Eltavlerne placeres 1,20 meter over terræn og alle adgange til pumpekældre er hævet, så anlægget ikke rammes selv ved en højtvandshændelse om 100 år. Den gamle pumpestation er meget mere udsat, siger Stig Plessing, der er projektleder hos Krüger.

I det hele taget har HOFOR i projektet ønsket at gå foran som et godt eksempel for grønne bæredygtige løsninger. Pumpestationen bliver udført i røde tegl som den gamle pumpestation og dertil med grønne tage, forsinkelsesbassiner til overfladevand og pumpestationen opvarmes med et varmegenvindingsanlæg, der trækker varme ud af spildevandet. Varmen skal opvarme pumpestationen og den nye mandskabsbygning, der skal bygges ved siden af pumpestationen, og som bliver arbejdsplads for 40-50 medarbejdere.

Samtidig har man prioriteret det arkitektoniske udtryk. Krüger har sammen med arkitektfirmaet C.F. Møller udarbejdet skitseprojekt, projektforslag og detailprojekt på den nye hovedpumpestation. Pumpestationen ligger nærmest midt i byen og ønsket har derfor været, at bygningen, der bl.a. udstyres med to 24 meter høje tryktårne, ikke bliver en traditionel produktionsbygning i rå beton, men derimod en elegant bygning udført i røde tegl, som man kan være stolt af og som falder ind i bybilledet.

Kontakt
Stig Plessing, stp@kruger.dk, tlf. 2752 2425

Læs mere på Krügers hjemmeside om hvad vi tilbyder inden for projektering og tilsyn af både pumpestationer og afløbssystemet