Skip to main content

Nyt renseanlæg på den franske riviera med innovative løsninger

Nyhed   •   Jul 26, 2018 10:35 CEST

Et nyt renseanlæg i Cagnes-sur-Mer nær Nice vil reducere overløb og lugtgener og samtidig bliver det Frankrigs første energiproducerende anlæg. Det sker bl.a. ved hjælp af teknologier fra Krüger.

Alt for længe har man i byen Cagnes-sur-Mer på den franske solkyst levet med overløb direkte ud i Middelhavet i forbindelse med større regnvejr. Det eksisterende renseanlæg har ikke kapacitet nok, det renser ikke godt nok, og det lugter - til stor gene for befolkning og turister i den fashionable kystby.

Ambitionerne er store hos kommunen og bygherren Symisca. Resultatet bliver et arkitektonisk smukt state-of-the-art renseanlæg, der producerer mere energi end det forbruger – med energieffektive løsninger fra Krüger.

Bedre energiudnyttelse

– Bygherren stiller høje rensekrav, de kræver kontrol med overløb under regn, og så kræver de bedre energiudnyttelse, siger Ricardo Kjær, der er salgschef hos Krüger.

Renseanlægget bliver energiproducerende takket være samudrådning af slam og organisk affald, der bliver kørt direkte til anlæggets rådnetanke med lastbiler fra lokale restauranter og industri. Den producerede biogas bliver opgraderet og sendt til naturgasnettet.

– Da renseanlægget bliver placeret tæt på rivieraens motorvej og jernbane, bidrager vi også med vores innovative rådnetank med en flad GasTop™, der reducerer eksplosionsfaren markant.

Den flade GasTop™ er et gennemprøvet design og findes eksempelvis på Lynetten i København. Den bruges oftest, når der stilles særlige vedligeholdelses- og sikkerhedskrav til anlægget. En kuppelformet top rummer masser af gas, hvorimod Krügers GasTop™ rummer meget lidt gas og dermed reduceres eksplosionsrisikoen væsentligt, siger Ricardo Kjær.

Lugtgener reduceres

Krüger har også leveret en lavtemperatur slamtørrer til anlægget, da man ikke ønsker at transportere frisk ildelugtende slam gennem Cagnes-sur-Mer. Normalt bliver slam tørret ved 100-150°C, men Krügers lavtemperaturtørrer er koblet på en varmepumpe og kan tørre ved kun 65°C, så energivirkningsgraden for varmepumpen er høj. Efter tørringen køres slammet væk og bruges som brændsel.

– Samtidig udstyrer vi anlægget med Krügers nye produkt Oleis™. Det bruges til forbehandling af slam inden centrifugering for at opnå en højere afvandingsgrad. Det gør slamtørringen mindre energikrævende, slutter Ricardo Kjær.

Renseanlægget forventes at blive det første BREEAM (Building Research Establishment
environmental assessment method ) certificerede anlæg i Frankrig. BREEAM er verdens mest brugte metode til vurdering af vurdering af bæredygtighed i byggeri.