Skip to main content

Optimering af indsats mod uvedkommende vand

Nyhed   •   Mar 15, 2019 10:33 CET

HEPWAT står for Higher Environmental Performance in WastewATer systems. I projektet udvikles og testes fremtidens spildevandsløsninger i et såkaldt LiveLab – et mobilt renseanlæg, der fungerer som et levende laboratorium.

Indsivning af uvedkommende vand er en udfordring for mange forsyninger, for uvedkommende vand belaster pumpestation og renseanlæg unødigt. I HEPWAT – fremtidens spildevandsløsninger – har Krüger udviklet en indsivningsfunktion, som optimerer indsatsen mod uvedkommende vand.

Det er forskelligt, hvor stor indsivningen af uvedkommende vand er. Det afhænger bl.a. af årstiden, grundvandsspejlet og ledningernes dybde, alder og tilstand. Og der er mange måder at kortlægge uvedkommende vand på – lige fra manuelle metoder, hvor man løfter dækslet og kigger ned i systemet – til softwareanalyser, som regel på data fra pumpestationer. Analyser på pumpestationer gør det dog svært at lave afgrænsninger i et stort gravitationsopland. I HEPWAT har parterne arbejdet med indsivning i hele oplandet, men Krüger har fokuseret på at udvide analyse af indsivning til også at dække gravitationssystemet.

I Assens Forsyning ser de frem til at teste den nye metode og projektleder Jan Eilsø Nielsen uddyber:

– Uvedkommende vand er et omfattende problem for os i forhold til nye afskærende ledninger og det nye renseanlæg. Vi håber derfor, at mere effektive metoder til at kortlægge omfanget og forekomsten vil bidrage til en optimeret og mere bæredygtig drift.

Indsivningsfunktionen er Krügers bud på, hvordan man vha. dataanalyse nemmere kan finde kilden til det uvedkommende vand.

– Ved hjælp af TV-inspektioner kan vi som regel finde de nøjagtige kilder, men pga. pris og tidsforbrug er der brug for at afgrænse de områder, hvor der skal foretages TV-inspektioner. Hvis vi kigger på vandføringsdata på pumpestationer og på målinger i gravitationssystemet, kan vi få en ganske god indikation af, hvor vi skal prioritere indsatsen, forklarer projektingeniør Alex Jørgensen fra Krüger.

Krüger undersøger gravitationssystemet ved hjælp af niveausensorer, som er nemme at sætte op. Man måler ganske enkelt niveauet i ledningen.

– Alt i alt foretager vi en dataanalyse, som giver et forhold mellem spildevand, konstant indsivning, indirekte afstrømning og direkte afstrømning, siger Alex Jørgensen. Nogle af dataene stammer fra pumpestationen, andre fra niveausensorer. Når vi først har hul igennem til data, tager opsætningen af modellen kun ganske kort tid, og den hjælper os til at komme med anbefalinger til videre undersøgelser.

Indsivningsfunktionen bliver en del af AQUAVISTA™ Plant, nærmere betegnet SewerView, som kan visualisere data. Ved hjælp af indsivningsfunktionen kan forsyningerne spare økonomiske og miljømæssige ressourcer, fordi de kan undgå at behandle uvedkommende vand på pumpestationer og renseanlæg.

HEPWAT projektet udføres i samarbejde med Assens Forsyning, Grundfos og Artogis, og er støttet af MUDP.