Skip to main content

Slut med surt industrispildevand

Nyhed   •   Jul 06, 2017 11:27 CEST

Den sydsjællandske virksomhed Oscars produktion af bouillon i pasta- og granulatform medfører en surhedsgrad i spildevandet på 3-3,5 pH. Men da de kommunale miljøkrav til spildevand lyder på en minimum pH-værdi på 6,5, skal surhedsgraden ændres. Det sker ved at sende spildevandet fra produktionen gennem en container med procesudstyr, som Krüger har installeret lige før spildevandet sendes videre til det lokale renseanlæg. Løsningen er at tilsætte base i form af lud.

– Vi er meget tilfredse, for vi overholder miljøkravene uden problemer og det hele kører automatisk, så der er ikke ekstra drifts udfordringer i forbindelse med neutraliseringen af spildevandet, siger Troels Jørgensen, der er teknisk chef hos Oscar.

Der sendes 30-50 m3 spildevand i døgnet gennem neutraliseringsanlægget. Anlægget kører enten som batch eller kontinuerlig drift via en 1.000 liters blandetank. pH må- les inde i tanken og på udløbet i bunden af tanken. Når pH er ca. 6,5 ledes spildevandet ud af blandetanken.

– Vi bruger kun den nødvendige mængde lud, da der er udgifter forbundet med indkøb af lud. Under opblanding doseres lud først ved en grovdossering, og derefter ved findossering. På den måde rammer vi den ønskede pH-værdi, siger Kristian Strandet Andersen, der er projektleder hos Krüger.

Alle pH-værdier kan vises

To gange i døgnet kommer der i forbindelse med rengøring på virksomheden så store mængder spildevand til blandetanken, at man ikke kan køre batch-vis. I stedet for kører man kontinuerlig drift, så man undgår de pauser, der normalt er i neutraliseringsprocessen.

– Det er dog ikke noget problem for det spildevand har en normal pH værdi på omkring 7, da det primært er vand, der er brugt til at skylle tanke rene med. Men vi sender det alligevel igennem systemet, så alle værdier kan fremvises for myndighederne, siger Kristian Strandet Andersen.

Neutraliseringsanlægget er koblet på en pc med et SCADA-system, der logger alle målte værdier. Pc’en har indbygget alarmsystem, så der bliver sendt en alarm, hvis eksempelvis en pH-måler ikke giver signaler. Systemet måler bl.a. flow, mængder og temperaturer, og det hele vises på en graf, som Oscar, Krüger og de kommunale myndigheder har adgang til online. Krüger har stået for projektering og projektledelse, samt levering af maskin- og eludstyr.

– Vi har sat alarmsystemet sådan op, at Oscars tekniker får en sms på sin mobiltelefon med en besked, hvis en alarm er gået. På den måde kan driftsfolkene straks reagere og sørge for hurtig indsats, siger Kristian Strandet Andersen.