Skip to main content

Stor undersøgelse af mikroplast i gang

Nyhed   •   Maj 15, 2016 11:20 CEST

Udviklingsprojektet om mikroplast i spildevand gennemføres i et samarbejde mellem BIOFOS, Billund Vand, Mølleåværket, Furesø Egedal Forsyning, Aalborg Universitet, DTU og Krüger. Projektet er støttet af MUDP.

Krüger optimerer renseteknologier, der skal tilbageholde mest mulig mikroplast i renseanlæg. To danske projekter er i gang med at kortlægge, hvor stort problemet er, og hvor godt filterteknologierne virker.

Der er foreløbig ikke lovkrav om at installere teknologier til at tilbageholde mikroplast i spildevand på danske renseanlæg, men politiske vinde blæser i den retning. Bl.a. er et udviklingsprojekt sat i søen med deltagelse af DTU, Aalborg Universitet, Krüger og flere forsyninger. 

I projektet undersøger man effekten af renseanlæggenes opbygning og vurderer efterpoleringsteknologier til tilbageholdelse af mikroplast. Resultaterne bliver sammenholdt med renseteknologiernes driftsomkostninger og kapacitet. 

Projektet har to formål: 

  1. At få dybere indsigt i den aktuelle forekomst af mikroplast i dansk spildevand og den aktuelle mikroplastudledning via renset spildevand i Danmark. 
  2. At undersøge muligheden for at bruge membranfiltre (MBR) og skivefiltre som teknologiske løsninger for tilbageholdelse af mikroplast i renset spildevand. 

– Vi vil undersøge, hvor meget mikroplast der slipper igennem renseanlæggene i dag, og samtidig bliver der sat filtre op på et udvalgt renseanlæg, for at se hvor godt Stor undersøgelse af mikroplast i gang Krügers filterteknologi renser for mikroplast, siger Aviaja Anna Hansen, der er procesingeniør hos Krüger. 

Hun fortæller, at der ikke tidligere er lavet analyser om mikroplast på danske renseanlæg. Derfor ved man reelt ikke, hvor meget mikroplast der ledes fra spildevandsanlæg ud i vandmiljøet. 

– I projektet undersøger vi samtidig udledningen fra regnvandsanlæg, da vurderingen er, at over 50 pct. af mikroplastforurening stammer fra afslid af bildæk, og ca. 50 pct. af dette kommer via regnvandsafledning direkte ud i vandmiljøet, siger Aviaja Anna Hansen. 

Projektet udvikler også en analysemetode med sporbar mikroplast, der muliggør standardiseret evaluering af forskellige renseteknologiers evne til tilbageholdelse af mikroplast.

– På den måde kan vi få testet vores teknologier – skivefiltre og membranfiltre – ved forskellige belastninger og driftsforhold. Målet er at optimere filterteknologierne, så de tilbageholder mest mulig mikroplast. Det er vigtigt for forsyningerne, inden de investerer i avancerede renseteknologier, siger Aviaja Anna Hansen. 

Rettidig omhu for BIOFOS 

BIOFOS, der ejer renseanlæggene i Avedøre, Lynetten og Damhusåen, er med i projektet. Umiddelbart er der ikke noget erkendt problem hos BIOFOS, og selskabet vurderer, at det fjerner det meste mikroplast med de eksisterende renseteknologier. Desuden afbrænder man spildevandsslammet, så der er lav risiko for belastning af vandmiljøet.

– Vi ser det som rettidig omhu at være med i projektet, og har valgt at lade renseanlægget i Avedøre deltage. Det er en slags beredskab for os. Findes der metoder til at fjerne endnu mere på, vil vi gerne være med, siger Dines Thornberg, der er udviklingschef hos BIOFOS.