Skip to main content

Højeffektivt renseanlæg åbner i svenske Borås

Pressemeddelelse   •   Sep 30, 2019 10:38 CEST

Borås nye renseanlæg er designet og bygget af Krüger. Det blev indviet med deltagelse af Sveriges Energi- og Digitaliseringsminister Anders Ygeman og Landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Krüger har sammen med sit svenske søsterselskab Veolia Water Technologies AB leveret et komplet renseanlæg med det totale ansvar for design, indkøb, konstruktion, procesgaranti og aflevering til Borås Energi och Miljö AB. Byen, der ligger 60 km. øst for Göteborg, ønsker at rense sit spildevand til et meget højt niveau, og det får de mulighed for nu med nogle af de bedst tilgængelige teknologier.

Det sker som led i Borås målsætning om at blive fossilfri og byen indvier på én gang både et topmoderne renseanlæg, et kraftvarmeværk og et biogasanlæg. De indgår funktionsmæssigt i samspil med hinanden, så der kan opnås synergieffekter i driften med fælles personale og kontrolrum. De tre anlæg bliver bærende elementer i byens nye Energi- och Miljö Center i Sobacken ca. 10 km udenfor Borås, der skal være et sted, hvor erhverv, forskning og udvikling mødes.

Meget store krav

Renseanlægget er en Rolls-Royce model indenfor kommunal spildevandsrensning, hvor der fra kundens side er stillet meget store krav til slutresultatet - både kvalitetsmæssigt og funktionsmæssigt, herunder til arbejdsmiljø.

”Det nye renseanlæg er et absolut højkvalitets anlæg, hvor adskillige af de mest moderne teknologier, der findes på markedet i dag, kombineres. Anlægget styres bl.a. i realtid ved hjælp af vores avancerede styresystem AQUAVISTA™, der konstant optimerer den overordnede styring af hele spildevandsrenseanlægget, og dermed sørger for kontinuerlig optimal drift. Det sikrer, at man bruger så få kemikalier og så lidt elektricitet som muligt – og dermed bliver det så billigt som muligt,” siger Anders Haarbo, der er forretningsdirektør i Krüger.

Spildevandet fra Borås 62.000 indbyggere ledes efter rensningen ud i floden Viskan, og bystyret har stillet store krav for at leve op til den skrappe svenske miljølovgivning for udledning i floder. Det gælder særligt i forhold til udledning af næringsstofferne kvælstof og fosfor.

Innovativ brug af teknologier

Anlægget består af en række unikke teknologier fra komplet forrensning, over avanceret biologisk behandling til efterfølgende kemisk behandling.

”Vi har udstyret anlægget med flere avancerede teknologier, som via deres samspil understøtter en særdeles effektiv rensning og samtidig anvender så få ressourcer som muligt. Fx har forbehandlingen ekstra fleksibilitet, så det er muligt at ”designe” spildevandet til de efterfølgende biologiske processer,” siger Anders Haarbo.

Den kemiske rensning sker via vores Actiflo®-proces, som er verdens mest kompakte proces til formålet. Her sikrer man særligt, at fosfor renses til et yderst lavt niveau. Efter Actiflo®-processen filtreres vandet i to ekstremt fine Hydrotech-filtre, så stort set alle partikler er fjernet, inden vandet ledes ud i floden. Samtidig bruges processen til behandling af overløbsvand i den sjældne situation, hvor der sker overløb.

En anden unik løsning er Anita™Mox, der er en biologisk renseproces, hvor såkaldte anammox-bakterier fjerner kvælstof fra spildevand. Den bruges til at rense det såkaldte rejektvand, som bliver ledt til renseanlægget fra det nye biogasanlæg. Vandet har en særlig høj koncentration af kvælstof. Bakterierne har specifikke karakteristika, der gør, at behovet for kemikalier og elektricitet er bragt ned til et minimum, som igen hjælper med at minimere ressourceforbruget på anlægget.

”For at leve op til kundens ønsker, har vi brugt vores teknologier og løsninger på en innovativ og meget effektiv måde - og vi er meget stolte af resultatet,” siger Anders Haarbo. 

INFOBOKS
Den samlede kapacitet for renseanlægget er på 9.600 m3 pr. time og anlægget vil kunne rense spildevandet fra 210.000 personer i fremtiden.

Projektet udføres som en totalentreprise sammen med Krügers svenske søsterselskab Veolia Water Technologies AB og har en kontraktsum på ca. 400 mio. svenske kr.

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed med speciale i bæredygtig vandbehandling. Vi arbejder som rådgivere, entreprenører og leverandører af teknisk udstyr inden for drikkevand, procesvand og spildevand og bidrager herigennem sammen med vores kunder til at bevare, udvikle og genvinde ressourcer, som er afgørende for menneskers liv. Mange af vores løsninger er patenterede teknologier udviklet i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. 

Vi er i dag en internationalt orienteret dansk virksomhed med 450 medarbejdere, der fokuserer på at levere tekniske løsninger tilpasset kundens behov. Vi leverer helhedsorienterede og miljøbæredygtige løsninger inden for vand og spildevand til industrier og offentlige myndigheder. Krüger er et datterselskab i Veolia Water Technologies, en del af den verdensomspændende Veolia-koncern med mere end 163.000 medarbejdere. Veolia leverer løsninger indenfor Vand, Energi og Genanvendelse, og arbejder målrettet på at genvinde, genanvende og bevare verdens ressourcer.