Skip to main content

Ændring i teletaxaordningen langs Aarhus Nærbane

Pressemeddelelse   •   Okt 25, 2016 12:45 CEST

Fra 7. november ændres den særlige teletaxaordning, som Midttrafik indførte langs Aarhus Nærbanes stationer, da toget lukkede ned i august. Fremover er det kun kunder med hjælpemidlerne: Rollator, kørestol, elkørestol eller crosser, der kan køre til/fra stoppestedet på Park Allé. Øvrige stoppesteder mellem Vestre Strandallé og Grenaa samt mellem Kongsvang og Odder kan der køres til/fra som hidtil.

Det er knap to måneder siden, at Midttrafik indførte teletaxaordningen, der giver kunderne mulighed for at tage en teletaxa og køre til/fra destinationer langs den nedlukkede Aarhus Nærbane. Midttrafiks gennemgang af antal kørte ture medfører, at stoppestedet ved Agnete og Havmanden på Park Allé nedlægges – dog således, at det fremover kun kan benyttes af kunder, der bruger hjælpemidlerne: Rollator, kørestol, elkørestol eller crosser.

Teletaxaordningen er et supplement til eksisterende busser og de nye busruter, der blev indsat som erstatning for Aarhus Nærbane, som kørte strækningen Grenaa-Aarhus-Odder. Ordningen var oprindelig tiltænkt kunder med rejsemønstre, som ikke bliver dækket af busser, samt de kunder, der har behov for at medbringe hjælpemidler. Formålet er at holde på kunderne fra Aarhus Nærbane indtil Letbanen overtager strækningen i 2017.

”Vores gennemgang har vist, at der køres et meget stort antal ture med teletaxa til/fra destinationer, hvor der i forvejen er gode busforbindelser. Det er selvfølgelig ikke økonomisk forsvarligt, når en tur fra fx Grenaa til Aarhus koster op til 800 kr., og kunderne betaler samme pris som en busbillet”, fortæller Ole Sørensen, gruppeleder for afdelingen Rådgivning og Mobilitet hos Midttrafik.

Midttrafiks opgørelse for september måned viser, at 721 ture ud af det samlede antal ture på 1.360, bliver kørt til/fra Park Allé i Aarhus.

Midttrafik anbefaler, at kunderne bruger rejseplanen.dk eller midttrafik.dk, når de skal finde alternativer til tog og information om teletaxa.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.