Skip to main content

Bybusser i Silkeborg får nye køreplaner

Pressemeddelelse   •   Nov 29, 2016 09:26 CET

11. december får bybusserne i Silkeborg nye køreplaner. Køretiderne på de enkelte bybuslinjer er korrigeret for den nye trafiksituation efter åbningen af motorvejen.

Midttrafik har i samarbejde med Silkeborg Kommune og Tide Bus A/S lavet justeringer på samtlige bybuslinjer i den nye køreplan. Justeringerne er lavet på baggrund af indsamlet data omkring køretiderne samt med udgangspunkt i åbningen af motorvejen omkring Silkeborg.

Nye køreplaner fra 11. december
De nye køreplaner træder i kraft fra 11. december og der er lavet justeringer på samtlige bybuslinjer. Bybusserne vil fremadrettet, som noget nyt også køre efter ferieplanen i skolernes vinterferie, påskeferie og Kr. Himmelfartsferien.

På midttrafik.dk kan man se de nye køreplaner allerede nu. Vær opmærksom på, at det i øverste højre hjørne fremgår, om køreplanen er en normalplan eller ferieplan.

Linjeændringer
Kunder på linje 4 og 12 skal desuden være opmærksomme følgende linjeændringer.

Linje 4 ændres, så der mod Virklund altid køres af Frederiksberggade, mens der retur altid køres af Marienlundsvej og Sanatorievej.

Linje 12 ændres, så der altid køres af Kejlstrupvej til/fra Teknisk skole og Tietgensvej.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.