Skip to main content

Få indflydelse på Midttrafiks nye køreplaner

Pressemeddelelse   •   Jan 03, 2017 13:31 CET

Midttrafik præsenterer forslag til nye køreplaner og ruteføringer for 2017/2018 i en offentlig høring, der løber fra
9. januar til og med 22. januar 2017 på midttrafik.dk. Kunderne får dermed mulighed for at kommentere på køreplanerne inden de endelig besluttes.

Midttrafik arbejder løbende med at forbedre og tilpasse den kollektive trafik i Region Midtjylland ud fra bestillerne af den kollektive trafiks (Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen) ønsker og de kommentarer fra kunder og chauffører, der kommer ind i løbet af året.

Derfor vil der i forhold til de nuværende køreplaner være justeringer af afgange og omlægning af ruter i de nye køreplaner, som træder i kraft 25. juni 2017. I Aarhus er køreplanskiftet rykket til 7. august på grund af Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhus.

Kunderne kan se og kommentere forslag til nye køreplaner på midttrafik.dk fra 9. januar til og med 22. januar 2017. Er der ikke store ændringer på en rute/linje, fortsætter den nuværende køreplan og køreplanen vil ikke være med i høringen.

Sådan gør du:

  • På midttrafik.dk finder du fra 9. januar 2017 de køreplaner, som er relevante for dig, under ’køreplaner’.
  • Er dine køreplaner i høring, vil der være en beskrivelse af ændringer og forslag ved køreplanerne.
  • Læs alle detaljer, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer via midttrafik.dk senest 22. januar 2017.

Midttrafik inddrager alle kommentarer, der kommer ind i høringsperioden i udformningen af de endelige køreplaner. De endelige køreplaner bliver offentliggjort på midttrafik.dk og rejseplanen.dk i maj 2017.

Særligt for Randers bybusser og Holstebro bybusser

Der afholdes en særskilt høring for ændringer i Randers og Holstebro fra 30. januar til og med 12. februar 2017.

Udvalgte større ændringer i 2017, delt op på områder:

Midttrafik Øst

Aarhus:

En ny samlet kollektiv trafikplan, der består af Danmarks første Letbane, regionale busser, bybusser og flextrafik starter op 7. august. SE SÆRSKILT PRESSEMEDDELELSE OM DETTE.

Grenaa:

Der kommer nye bybuslinjer med halvtimes drift i myldretiden fra sommeren 2017. De nye bybuslinjer sikrer gode forbindelser til og fra Letbanen, når den kommer i efteråret 2017.

Udenfor myldretiden indføres en telebybus, som giver kunderne bedre muligheder for buskørsel aften og weekender. Telebybussen kan bestilles 35 minutter før brug og kunderne bliver kørt fra stoppested til stoppested efter behov.

Djurs Sommerland:

Der indsættes en ekstra afgang på lørdage i juni og alle dage i den sidste uge af juni på rute 400. Ruten er et populært alternativ til bilen, når aarhusianerne besøger Djurs Sommerland.

Odder:

Odder afholder pt. høring i kommunen om omlægninger af kommunens skoledistrikter. I den forbindelse har Midttrafik i samarbejde med Odder Kommune udarbejdet forslag til nye køreplaner, som er tilpasset de nye skoledistrikter. Køreplanerne indeholder ønsker og forslag fra skoler, og der er forslag om nedlægning af afgange med få eller ingen kunder.

Odder Kommune forventer at træffe beslutning om de nye skoledistrikter til februar 2017. Vedtages skoledistrikterne ikke, vil de nye køreplaner ikke træde i kraft og de nuværende køreplaner fortsætter fra 25. juni 2017.

Midttrafik Syd

Rute 202 Vejle – Horsens - Aarhus:

I forbindelse med ny trafikplan i Aarhus, vil bussen fremover kun køre til Tranbjerg St. Herfra vil der være forbindelse til Letbanen ind mod Aarhus og omvendt. Enkelte afgange kører helt til og fra Aarhus Rutebilstation, men kører ind ad Christian Xs vej i stedet for via Ringvejen og Viby Torv.

Rute 209 Lindved - Rask Mølle:

Hedensted Kommune ønsker at køre ruten som en lukket skolerute. Alle borgere vil fortsat kunne tage med ruten gratis, men ruten bliver tilpasset skoleelever og afgange med få kunder nedlægges. Hedensted Kommune varetager fremadrettet planlægning af ruten.

Midttrafik Midt

Viborg:

I forbindelse med anlæggelse af Banevejen i Viborg, bliver en del ruter og bybusser omlagt allerede fra 26. februar 2017. SE SÆRSKILT PRESSEMEDDELELSE OM DETTE

Midttrafik ønsker at høre kundernes kommentarer til nye bybuskøreplaner fra 25. juni 2017, hvor omlægningerne fra februar er medtaget.

Ferieplanen for Viborg bybusser udvides til at gælde i vinterferien (uge 7), de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart og i efterårsferien (uge 42)

Linje 3 ændres til timedrift fra kl. 9-14. Afgangstidspunkter for kørsel aften og i ferier ændres.

Linje 4 ændres til timedrift fra kl. 9-14. Afgangstidspunkter for kørsel aften og i ferier ændres.

Servicelinje S1 og S2 får justeret afgangstider på morgenture. Servicelinje S1 omlægges til at køre via Brovej og Marsk Stigs Vej i stedet for Middagshøjvej.

De øvrige bybuslinjer ændres ikke i forhold til de køreplaner, der træder i kraft 26. februar 2017.

Silkeborg:

Bybusnettet bliver tilpasset, så det får større sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. De enkelte linjer får flere afgange/ankomster til Silkeborg Trafikterminal, og mere ensartede afgangstider. SE SÆRSKILT PRESSEMEDDELELSE OM DETTE

Midttrafik Vest

952X Aarhus – Silkeborg – Herning:

Midttrafik arbejder på at afkorte køretiden mellem Aarhus og Silkeborg med 3 minutter og mellem Silkeborg og Herning med 1-2 minutter, som følge af mere motorvejskørsel. Derudover er der planlagt flere afgange mellem både Aarhus-Silkeborg og Aarhus-Herning.

Ændring af stoppesteder:

  • Nyt stoppested ved Aarhus Tech i Aarhus
  • Sødalsvej i Silkeborg nedlægges
  • Stopper ved Vestergade/Bøgildvej i Ikast (tæt på uddannelsessteder)
  • Stopper ved Brejning Rundkørsel

Rute 952X erstatter afgange fra ruterne:

  • De nuværende lynture på rute 113 mellem Aarhus – Silkeborg erstattes af rute 952X, som kører via Skovby og Galten.
  • Afgange på rute 952X, som stopper ved stoppestedet Vestergade/Bøgildvej i Ikast vil helt eller delvist kunne erstatte afgange på rute 77 mellem Herning – Ikast – Silkeborg.
  • Afgange på rute 952X vil erstatte nuværende kørsel på rute 901X mellem Silkeborg – Aarhus N. Kunderne skal fremover benytte rute 952X og skifte bus ved Åby Ringvej eller Vestre Ringgade, hvis de skal til Aarhus Nord. Om morgenen vil der dog være en direkte afgang til AUH Skejby, så det er muligt at møde på arbejde kl. 7.30.

Pårup:

Midttrafik tilpasser rute 77 Herning – Ikast – Silkeborg og rute 172 Ikast – Bording – Engesvang – Christianshede for at imødekomme et stigende antal pendlere mod Pårup, når Mascot International flytter cirka 200 arbejdspladser fra Silkeborg til Pårup i løbet af sommeren 2017.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.