Skip to main content

Giv os din mening om kollektiv trafikplan 2017

Pressemeddelelse   •   Jan 22, 2016 12:55 CET

Aarhus får en ny kollektiv trafikplan i 2017, når letbanen kommer. Fra 25. januar kl. 12.00 til 28. februar 2016 er der offentlig høring på midttrafik.dk. Det er muligt at kommentere på nye buslinjer og det kollektive trafiktilbud i de enkelte lokalområder. Det er også muligt at give sin mening til kende via mail eller brevpost.

Når Aarhus Letbane begynder at køre i 2017, er der behov for at justere det kollektive trafiktilbud i Aarhus. En ny kollektiv trafikplan for Aarhus skal forene letbanen, bybusser, regionale busser og flextrafik i et samlet trafiktilbud, hvor ressourcerne til kollektiv trafik udnyttes bedst muligt.

Hvad oplægget til kollektiv trafikplan 2017 indeholder, og hvad det får af konsekvenser for det enkelte lokalområde og for den enkelte borger, kan man læse om på midttrafik.dk. Her er det bl.a. muligt at se, hvor de enkelte buslinjer kører og hvor ofte.

Man kan også kommentere enten på de nye buslinjer eller på det samlede forslag til kollektiv trafik i et lokalområde. De konkrete forslag til køreplaner udarbejdes først, når der er truffet politisk beslutning om trafikplanen efter høringen.

Høringen afholdes fra 25. januar kl. 12.00 til 28. februar 2016. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan se materialet på byens biblioteker eller Borgerservice. Det er muligt at indsende kommentarer på midttrafik.dk eller pr. mail eller brevpost.

Midttrafik vil efter høringen gennemgå alle de indkomne høringssvar for at sikre, at der bliver udarbejdet en robust trafikplan inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

”Borgernes kommentarer har stor betydning for udformningen af den endelige kollektive trafikplan 2017. Vi kan ikke indfri alle de indkomne ønsker, men der kan være gode ideer og forhold, som vi har overset i arbejdet med trafikplanen. Her kan borgernes input være meget værdifulde”, fortæller Ole Sørensen, gruppeleder for Planlægning og Udvikling hos Midttrafik.

Kollektiv trafikplan 2017 ændrer ikke busnettet i Aarhus så radikalt som tilbage i 2011, hvor hele bybusnettet blev omlagt, og A-busserne blev indført. Der vil være linjer, hvor der slet ikke foretages ændringer, imens andre buslinjer bliver justeret, så der bl.a. tages højde for letbanen.

Midttrafik har med den nye kollektive trafikplan reduceret regional- og bybustrafikken med i alt 80.000 køreplantimer årligt. Det svarer til den reduktion af bustrafikken, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland har fastlagt for at overholde den samlede økonomiske ramme i forbindelse med indførelse af letbanen.

En endelig kollektiv trafikplan 2017 forventes vedtaget i løbet af sommeren 2016.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.