Skip to main content

​Midttrafik har fået ny bestyrelse

Pressemeddelelse   •   Jan 18, 2018 13:50 CET

Midttrafiks nye bestyrelse blev valgt på et konstituerende møde i Midttrafiks repræsentantskab den 18. januar 2018. De ni bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for den kollektive trafik i Region Midtjylland de næste fire år sammen med kommuner og region.

Kommunalvalget i november 2017 betød skiftetid for Midttrafiks bestyrelse. Midttrafik ledes af ni bestyrelsesmedlemmer. Regionsrådet udpeger to af medlemmerne og kommunalbestyrelserne fra de 18 kommuner i regionen udpeger de sidste syv.

Efter at pladserne i byråd og regionsråd var fordelt efter kommunalvalget, blev der udpeget nye medlemmer til Midttrafiks repræsentantskab. Repræsentantskabet holdt konstituerende møde 18. januar 2018, hvor de nye medlemmer til bestyrelsen blev endeligt valgt.

Midttrafik bestyrelse 2018-2021:

 • Claus Wistoft (formand)
 • Hans Okholm (næstformand)
 • Claus Kjeldsen (næstformand)
 • Mads Nikolajsen
 • Niels Viggo Lynghøj
 • Johannes F. Vesterby
 • Simon Vanggaard Nielsen
 • Arne Lægaard
 • Liv Gro Jensen

Bestyrelsesformand Claus Wistoft ser frem til samarbejdet i Midttrafiks nye bestyrelse:

”Der er ingen tvivl om, at kollektiv trafik er en central velfærdsydelse for mange borgere i Midtjylland, som bruger bus, flextrafik, letbane mv. i hverdagen. Bestyrelsen skal sammen med kommuner og region sørge for, at borgerne i Midtjylland får så meget kollektiv trafik som muligt for pengene. Midttrafik skal løbende udvikle produkter tilpasset kundernes behov. Jeg ser frem til at samarbejde med mine bestyrelseskolleger om den opgave.”

Når de ni bestyrelsesmedlemmer trækker i arbejdstøjet, får de ansvaret for beslutninger inden for Midttrafiks overordnede opgaver:

 • Indkøb af offentlig servicetrafik gennem udbud
 • Fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønsker
 • Koordinering af trafikken, så den udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for Midttrafiks område og på tværs af trafikselskaber
 • En trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik
 • Fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem
 • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Herudover har region og kommuner valgt at lade Midttrafik udføre individuel persontransport som følge af anden lovgivning
 • Trafikkøber og infrastruktur forvalter på privatbaneområdet
 • Information, markedsføring og dialog med kunderne

Sådan er Midttrafiks bestyrelse valgt
Regionsrådet udpeger to af medlemmerne.

Kommunalbestyrelserne fra 18 kommuner i Region Midtjylland vælger et repræsentantskab for Midttrafik. Repræsentantskabet består af et medlem fra hver af de 18 kommuners kommunalbestyrelser.

Aarhus Kommune, der yder det største årlige tilskud til Midttrafiks finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse.

De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.