Skip to main content

Silkeborgs nye gasbusser er i gode hænder

Pressemeddelelse   •   Jan 26, 2016 12:59 CET

Fra 26. juni 2016 vil bybusserne i Silkeborg køre på CO2-neutral biogas. Midttrafik har efter et udbud skrevet kontrakt med Tide Bus Danmark A/S om kørslen af 17 helt nye gasbusser. Gasbusserne skal indfri Silkeborg Kommunes ønske om at nedsætte CO2-udslippet i byen.

Silkeborgensere, der tager bybussen, kan glæde sig over, at deres personlige miljøregnskab bonner positivt ud, når alle dieseldrevne bybusser i Silkeborg fra 26. juni skiftes ud med helt nye gasbusser. Gasbusserne overholder euronorm 6 om lokale udledninger, hvor de nuværende busser overholder euronorm 5. Derved reduceres udslippet af skadelige partikler og kvælstoffer med henholdsvis 100 % og 88 %.

I Midttrafiks 42. udbud, der omfatter bybusserne i Silkeborg, er der stillet krav om, at gasdrevne busser skal tankes med certificeret biogas. De nye bybusser får naturgas i tankene, men Silkeborg Kommune køber certifikater svarende til naturgasforbruget og sikrer dermed, at naturgasnettet tilføres tilsvarende mængde opgraderet biogas, som ikke udleder CO2.

Dermed kan Silkeborg Kommune ved indførelse af gasbusserne indregne en besparelse på 100 % eller 1.539 tons CO2-udslip i forhold til kørsel med dieseldrevne busser.

Midttrafik har ved udbuddet tildelt kontrakten til Tide Bus Danmark A/S, der således overtager driften fra Arriva Danmark A/S. Det er Tide Bus Danmarks første kontrakt med Midttrafik.

Tide Bus Danmark A/S bliver ansvarlig for at anlægge et gas-tankanlæg i forbindelse med kontrakten. Gasbusserne skal stationeres på Bredhøjvej i Silkeborg, hvor der også er værksteds- og administrationsfaciliteter til servicering af busserne. Nature Energy står for opstilling og drift af gastankanlægget.

Midttrafik er et trafikselskab, og står i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland. Det er Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik med finansiering fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Opgaverne spænder bredt fra blandt andet planlægning og koordinering af bustrafikken, gennemførelse af udbud og kontraktadministration, kvalitetskontrol, fastsættelse af priser og rejseregler, kundeservice til information og markedsføring af den kollektive trafik.